Behandeling Multiple Sclerose

Multiple Sclerose (MS) is een langzaam voortschrijdende ziekte waardoor verlammingen en storingen in het gevoel ontstaan. Orthomoleculaire geneeskunde kan MS niet genezen maar kan wel de progressie van deze ziekte vertragen of soms een halt toe roepen.

Help anderen met hun gezondheid en deel deze informatie

Welkom op deze website
Alles over de behandeling
Consult aanvraag

Wat is Multiple Sclerose (MS)?

Behandeling multiple sclerose (MS)
Stop de progressie van Multiple Sclerose (MS)

Multiple Sclerose is een chronische ziekte of aandoening van het centrale zenuwstelsel: de hersenen en het ruggenmerg. Bij MS is er sprake van een ontsteking van de beschermende laag, de myelineschede, rond de zenuwen. Deze myelineschede verdwijnt geleidelijk aan en de zenuwen worden met littekenweefsel bedekt. Door dit proces van ontstekingen en littekenvorming gaat de zenuwfunctie langzaam achteruit.

Wat zijn de klachten bij Multiple Sclerose

Door de rol van het centrale zenuwstelsel in ons lichaam kunnen de klachten die door Multiple Sclerose ontstaan zeer divers zijn. Optische neuritis, een ontsteking aan de oogzenuw, is vaak de eerste klacht die MS-patiënten ondervinden. De symptomen van optische neuritis variëren enorm, maar in het algemeen manifesteert het zich als pijn en troebel zicht gedurende enkele dagen. Naast optische neuritis kunnen er problemen ontstaan met de motoriek, waarbij spieren niet goed worden aangestuurd. Ook kunnen er sensibiliteitsstoornissen optreden waardoor het gevoel in handen en voeten afneemt. Bij circa 45% van de mensen met Multiple Sclerose is de ziekte begonnen met deze sensibiliteitsstoornissen.
Gevoelsstoornissen komen vooral in het begin van de ziekte voor. Patiënten ervaren dit als tintelingen, een doof gevoel of een brandend gevoel. Ongeveer 20% van de MS-patiënten heeft last van draaiduizeligheid (vertigo). Tezamen met motorische en sensibiliteitsstoornissen kan draaiduizeligheid sterk invaliderende gevolgen hebben.

Blaasproblemen komen bij circa 75% van alle mensen met MS. Dit hoge percentage wordt veroorzaakt doordat de blaas vanuit drie verschillende zenuwcentra wordt aangestuurd en daarom zeer kwetsbaar is. Een blaasretentie, waardoor urine in de blaas achterblijft, is vaak het gevolg. Door deze blaasretentie komt blaasontsteking bij MS-patiënten vaak voor.

Het RIVM over MS:

Het aantal mensen met multiple sclerose in 2003 wordt geschat op 0,50 per 1.000 mannen en 1,30 per 1.000 vrouwen. Het aantal personen met multiple sclerose in Nederland komt dan op ruim 14.000 (4.000 mannen en 10.600 vrouwen) in 2003. Het aantal gevallen van Multiple Sclerose is in de periode 1990–2004 voor zowel mannen als vrouwen gestegen (100% voor mannen en 50% voor vrouwen). In 2006 overleden 66 mannen en 103 vrouwen met Multiple Sclerose als primaire doodsoorzaak. De sterfte in Nederland is binnen Europa aan de hoge kant. Rekening houdend met alleen demografische ontwikkelingen is de verwachting dat het absolute aantal personen met Multiple Sclerose in de periode 2005–2025 met 4,2% zal stijgen.

Vermoeidheid is een symptoom dat eigenlijk pas de afgelopen twee jaar aandacht krijgt, terwijl het toch een van de voornaamste kenmerken van de ziekte is. Verder kent Multiple Sclerose darmproblemen en zowel bij mannen als bij vrouwen problemen op het seksuele vlak.

Oorzaken van Multiple sclerose

Waardoor Multiple Sclerose wordt het veroorzaakt is nog onbekend, maar er zijn wel duidelijke aanknopingspunten. Zo kent MS een genetische predispositie1,2 en komt het vaker bij vrouwen dan bij mannen voor. De algemeen geaccepteerde gedachte is dat Multiple Sclerose een auto-immuun ziekte is die zich openbaart door inwerking van een omgevingsfactor, de zogenaamde trigger3,4,17, 21. Het is bijna zeker dat het Ebstein-Barr virus zo’n trigger kan zijn5, 6. Mogelijk kunnen ook oplosmiddelen 7,8, het kwik in amalgaam9,10, stress11,12 en melkconsumptie13 een trigger zijn om Multiple Sclerose te ontwikkelen.

Verder zijn er wetenschappers die denken dat de klachten die bij Multiple Sclerose horen door meerdere verschillende ziekten kunnen worden veroorzaakt14. Denk hierbij aan koorts, die ook door een groot aantal verschillende ziekten kan worden veroorzaakt.

Wat is het ziektebeloop van Multiple Sclerose

Het ziektebeloop van MS is ongunstig en heeft na verloop van tijd een sterk invaliderend karakter. Om een inschatting te kunnen maken hoe het ziektebeeld zich bij een patiënt zal ontwikkelen, zijn een aantal groepen gedefinieerd:


  • Relapsing-remitting: plotselinge aanvallen waardoor klachten tijdelijk sterk verergeren, gevolgd door een periode waarin het klachtenbeeld min of meer stabiel blijft;
  • Progressive-relapsing: een geleidelijke toename van klachten met plotselinge aanvallen, waarbij de klachten tijdelijk sterk verergeren;
  • Primary-progressive: een ziektebeeld waarbij de klachten langzaam toenemen zonder plotselinge aanvallen;
  • Secondary-progressive: een ziektebeeld dat begint met een relapsing-remitting karakter maar dan overgaat in primary-progressive.

Een patiënt kan op basis van zijn ziektebeeld in één van deze groepen worden ingedeeld, waardoor er wat meer duidelijkheid komt over het verloop van de ziekte.

Wetenschappelijk onderzoek over Multiple Sclerosis (MS)

Alle beweringen in dit artikel worden met wetenschappelijk onderzoek onderbouwd. De kleine cijfertjes op deze pagina geven aan welk onderzoek gebruikt werd. U kunt dit onderzoek online nalezen op de pagina wetenschappelijk onderzoek.