Waarom weet mijn huisarts hier niets van af?

Supplementen kunnen niet worden gepatenteerd

De ontwikkeling van farmaceutische geneesmiddelen (chemische stoffen) kosten bedrijven als Bayer honderden miljoenen euro’s. Daar komt nog bij dat er miljoenen moeten worden uitgegeven om alle doctoren en specialisten attent te maken op een nieuw geneesmiddel.

Bedrijven als Bayer doen dit alleen als ze de verwachtte winsten d.m.v. patenten op het geneesmiddel veilig kunnen stellen. Orthomoleculaire middelen zijn natuurlijke stoffen en dus niet te patenteren. De investering die, bijvoorbeeld Bayer, zou moeten doen voor de productie van supplementen kan daardoor niet met patenten worden beschermd.

Supplementen op een natuurlijke basis worden daarom niet door farmaceutische bedrijven gemaakt.

Willy (stem) leert kleindochter in een week zwemmen

Supplementen op een natuurlijke basis worden daarom niet door farmaceutische bedrijven gemaakt. Het gevolg is dat artsen dan ook niet worden opgeleid in het gebruik van deze natuurlijke middelen.

Bayer maakt geen supplementen omdat de winst niet met patenten veilig gesteld kan worden

Als Bayer chroom (een vitamine supplement voor de stabilisatie van bloedsuiker) zou gaan maken en 100 miljoen zou uitgeven om chroom op de markt te brengen en miljoenen aan seminars, dan kunnen ze deze investeringen niet door patenten veilig stellen. Sterker nog, als ze succes hebben met chroom gaat de concurrent het ook maken waardoor de winst nog verder daalt. Bedrijven zoals Bayer maken daarom geen voedingssupplementen. Voedingssupplementen worden door de “kleinere” concerns als Pharma Nord, Nova Vitae, NOW en Solgar gemaakt. Deze bedrijven kunnen door een lagere kosten structuur met minder winst rondkomen. Tezamen maken ze wereldwijd een groot aantal producten. Het is jammer dat alleen een zeer kleine kring van (orthomoleculaire) artsen weten dat deze middelen bestaan en weten hoe ze voor genezing toegepast moeten worden.

Het gevolg is dat reguliere artsen dan ook niet worden opgeleid in het gebruik van deze natuurlijke middelen.