Behandeling van de ziekte van Alzheimer

De ziekte van Alzheimer is een degeneratieve aandoening van de hersenen waarbij de patiënt soms in snel tempo dementeert. De aandoening is vernoemd naar Alois Alzheimer, een Duitse psychiater en neuropatholoog. Een exacte diagnose is doorgaans pas mogelijk na overlijden, door de hersenen te onderzoeken. De ziekte wordt meestal vastgesteld bij personen die ouder zijn dan 65 jaar.

Help anderen met hun gezondheid en deel deze informatie

Welkom op de website
Alles over de behandeling
Gratis advies

Behandeling van de ziekte van Alzheimer

Behandeling van de ziekte van Alzheimer.

Er is geen genezing voor de ziekte van Alzheimer; beschikbare medicinale en niet-medicinale behandelingen hebben maar een klein symptomatisch effect. De overige behandelingen van deze neurologische aandoening hebben slechts een palliatief effect. Een natuurlijke vorm van geneeskunde biedt echter wel mogelijkheden.

Het risico op deze neurologische aandoening kan door voeding en voedingssupplementen worden verlaagd en de progressie van deze ziekte kan worden verminderd. De geneeskunde die deze voedingssupplementen toepast om deze aandoening te behandelen heet orthomoleculaire geneeskunde.

Orthomoleculaire geneeskunde wat is dat?

Het behandelingsprotocol voor de ziekte van Alzheimer is ontwikkeld op basis van principes uit de orthomoleculaire geneeskunde. Orthomoleculaire geneeskunde wat is dat nu weer? Dat is eenvoudig uitgelegd. “Ortho” betekent “goede” en “moleculair” is een ander woord voor “molecuul”. Dus orthomoleculaire geneeskunde betekent geneeskunde met goede moleculen, dus: genezing m.b.v. vitamines, mineralen, aminozuren, enzymen en spoorelementen. Orthomoleculaire geneeskunde is een geneeskunde waarbij geprobeerd wordt het lichaam te ondersteunen zich zelf te genezen. Dat lukt niet altijd, maar vaak wel en ook voor de orthomoleculaire geneeskunde geldt: voorkomen is beter dan genezen.

Wetenschappelijk onderzoek over de ziekte van Alzheimer

Alle beweringen in dit artikel worden met wetenschappelijk onderzoek onderbouwd. De kleine cijfertjes op deze pagina geven aan welk onderzoek gebruikt werd. U kunt dit onderzoek online nalezen op de pagina wetenschappelijk onderzoek.