Behandeling diabetische nefropathie

Iemand met diabetes heeft 17 keer meer kans op nierproblemen dan iemand zonder diabetes. De nieren filteren uw bloed en voeren de afvalstoffen af in de urine. Het filtersysteem van de nieren bestaat uit miljoenen bloedvaten. Een hoge bloedsuikerspiegel en hoge bloeddruk kunnen deze bloedvaatjes beschadigen. In dat geval kunnen de nieren uw bloed niet goed filteren en komen er eiwitten in de urine. Dit noemen we nefropathie. Meestal treden de symptomen pas in een laat stadium op, maar de afwijking kan worden opgespoord en behandeld. Laat daarom elk jaar uw bloed en urine controleren.

Help anderen met hun gezondheid en deel deze informatie

Welkom op de website
Alles over de ziekte
Alles over de behandeling
Consult aanvraag

Risicofactoren voor nefropathie

Behandeling diabetische nefropathie
Nierdialyse

Hoe langer u diabetes hebt, hoe groter de kans dat zich nefropathie ontwikkelt. De volgende factoren geven u een verhoogd risico op nierziekten:


  • slechte diabetescontrole
  • een familielid met nefropathie
  • hoge bloeddruk
  • hoog gehalte aan cholesterol
  • urineweginfecties
  • roken
  • etnische afkomst (nierziekten komen vaker voor bij gekleurde mensen)

Diagnose van nefropathie

Omdat de symptomen van nefropathie pas optreden als de ziekte in een vergevorderd stadium is, kunt u het beste uw urine laten controleren op micoralbuminurie. Microalbuminurie is een vroege indicatie van nierziekte. Door controle kan de nefropathie in een vroeg stadium worden gediagnosticeerd, zodat behandeling de ontwikkeling van de ziekte kan afremmen of zelfs voorkomen. Type 1 patiënten wordt aanbevolen zich vanaf vijf jaar na de diagnose te laten controleren op microalbuminurie. Patiënten met type 2 diabetes kunnen zich het beste jaarlijks laten controleren vanaf het moment dat de diabetes is gediagnosticeerd.

Nefropathie voorkomen

Zorg ervoor dat uw bloedsuikerspiegel de drempelwaarden zo weinig mogelijk overschrijdt. Overleg met uw dokter wat voor u de beste bloedsuikerspiegel is.

Zorg ervoor dat uw bloeddruk niet te hoog is. Overleg met uw dokter wat voor u een goede bloeddruk is en hoe u een te hoge bloeddruk kunt behandelen. ACE-remmers zijn medicijnen die de bloeddruk verlagen en ook de nieren beschermen. In het algemeen is een normale bloeddruk lager dan 130/85 mm Hg.

Als u eiwit in uw urine hebt, bespreek dan met uw dokter wat de beste behandeling is: medicijnen en/of minder eiwitten eten.

Stop met roken! Roken is een belangrijke risicofactor voor nierbeschadiging. Roken tast de wand van bloedvaten aan en veroorzaakt vernauwing van kleine bloedvaten

Orthomoleculaire geneeskunde en nefropathie

Het onderstaande behandelingsprotocol voor nefropathie is ontwikkeld op basis van principes uit de orthomoleculaire geneeskunde. Orthomoleculaire geneeskunde wat is dat nu weer? Dat is eenvoudig uitgelegd. “Ortho” betekent “goede” en “moleculair” is een ander woord voor “molecuul”. Dus orthomoleculaire geneeskunde betekent geneeskunde met goede moleculen, dus: genezing m.b.v. vitamines, mineralen, aminozuren, enzymen en spoorelementen. Orthomoleculaire geneeskunde is een geneeskunde waarbij geprobeerd wordt het lichaam te ondersteunen zich zelf te genezen. Dat lukt niet altijd, maar vaak wel en ook voor de orthomoleculaire geneeskunde geldt: voorkomen is beter dan genezen.

Diabetische neuropathie

Nieraandoening – Oorzaak en behandeling

Orthomoleculair informatiecentrum over nefropathie

Wetenschappelijk onderzoek

  1. Poplawski MM, Mastaitis JW, Isoda F, Grosjean F, Zheng F, Mobbs CV. PLoS One. 2011 Apr 20;6(4):e18604. Reversal of diabetic nephropathy by a ketogenic diet
    These studies demonstrate that diabetic nephropathy can be reversed by a relatively simple dietary intervention. Whether reduced glucose metabolism mediates the protective effects of the ketogenic diet remains to be determined.