5 stappenplan: bloeddruk verlaging

De aanbevolen voedingssupplementen kunnen naast de door de specialist voorgeschreven medicatie worden gebruikt bij de behandeling van een te hoge bloeddruk (hypertensie). Vertel een specialist wel dat u supplementen gaat gebruiken en houdt uw bloeddruk goed in de gaten. Stop niet op eigen initiatief met de geneesmiddelen die een specialist heeft voorgeschreven. U hoeft zich niet te beperken tot één van de onderstaande middelen, u kunt, als dat nodig mocht blijken meerdere middelen naast elkaar toepassen.

Stap 1: Overleg met een arts

 1. Een te hoge bloeddruk (hypertensie) moet u altijd eerst met uw huisarts bespreken. Een bloeddruk onder de 120/80 is prima, boven de 140/90 is overleg met een arts aan te bevelen. Als uw bloeddruk lange tijd te hoog blijft zal hij u doorverwijzen naar een specialist.
 2. Bloeddruk verlaging Willy: In 1998 was mijn bloeddruk veel te hoog: 120/180 (geboren in 1948). een langdurige veel te hoge bloeddruk heeft bij mij waarschijnlijk hartfalen veroorzaakt. De cardioloog schreef mij drie verschillende bloeddruk verlagende middelen en een bètablokker voor die ik tegelijk moest gebruiken. Daarna ben ik twee jaar bezig geweest om mijn hoge bloeddruk volgens dit protocol te verlagen. Uiteindelijk is dat gelukt, mijn bloeddruk is nu ongeveer 80/130 en ik gebruik nog maar een minimale dosis captopril. Ik gebruik nu dagelijks: 3 x 1000mg vitamine C, 100mg Q10, 3 x 1000mg knoflook, 3 x 100mg magnesium en….. één teentje knoflook (daar maak je geen vrienden mee)

 3. Een cardioloog zal onderzoek doen om te achter halen of uw bloeddruk wordt veroorzaakt door een ziekte (secundaire hypertensie), bijvoorbeeld diabetes. Als hij geen verband kan vinden tussen een onderliggende ziekte en uw te hoge bloeddruk dan heeft u een essentiële hypertensie (een hoge bloeddruk zonder bekende oorzaak) en besluit hij u symptomatisch te behandelen, een behandeling alleen gericht op het verlagen van de bloeddruk. Dat doet hij met behulp van een ACE remmers, Bètablokkers, Calcium kanaalblokkers of Diuretica (plastabletten).
 4. Bij de nieuwste visie op het gebied van bloeddruk verlaging hoort ook een bezoek aan een oogspecialist. Hij kan beoordelen hoe het er voor staat met de haarvaten in uw retina, onderdeel van uw oog. De toestand van deze haarvaten is representatief voor de haarvaten in de rest van uw lichaam en geeft een goede indruk of u het risico loopt op een ziekte die te maken heeft met uw vaatstelsel. Met deze informatie kunt u besluiten of preventief ingrijpen noodzakelijk is.
 5. Apneu, het voor korte tijd stoppen van de ademhaling tijdens de slaap, wordt door een aantal wetenschappelijke studies in verband gebracht met de progressie van hart en vaatziekten. Als u weet dat u deze stoornis heeft meldt dat dan aan uw specialist. In sommige gevallen kan apneu worden behandeld.
 6. Een bloedonderzoek helpt de specialist bij het vaststellen van een juiste diagnose. De waarde voor CRP, homocysteïne, cholesterol en triglyceriden zijn voor u met name belangrijk omdat zij u iets zeggen over de progressie van wat je zou kunnen noemen hypertensief vaatlijden. Vaatziekten als gevolg van een te hoge bloeddruk.

  • CRP: Een te hoge waarde of een hoognormale waarde van CRP (C-Reactive Protein) geeft de maat van ontstekingen aan in uw vaatstelsel aan. Deze waarde moet lager zijn dan 6 mg/L. Komt deze waarde in de buurt van de 6 dan kunt u overwegen dagelijks een lage dosis aspirine te gebruiken. Overleg met uw arts of hij u Ascal-38 wil voorschrijven of gebruik een kwart aspirine (geen paracetamol) per dag.
  • Homocysteine: Een verhoogd homocysteine niveau wordt gezien als een risico factor voor het ontwikkelen van hart en vaatziekten. Vraag daarom uw specialist om de waarde van uw homocysteïne niveau in uw bloed te bepalen. een niveau van meer dan 7 mmol/L wordt gezien als een verhoogd risico op het verkrijgen van hart en vaatziekten. Komt deze waarde in de buurt van de 7 dan is suppletie met foliumzuur, B6 en B12 aan te bevelen.
  • Cholesterol: Een combinatie van een te hoog cholesterol niveau en een te hoge bloeddruk vergroot het risico om tengevolge van een hart en vaatziekte te overlijden. Uw specialist zal uw cholesterol niveau zeker controleren, vraag naar deze waarden en overweeg het cholesterol op natuurlijke manier te verlagen.
  • Triglyceriden: Het niveau van triglyceriden (bloedvetten) is ook bepalend voor uw risico om hart en vaatziekten te ontwikkelen. Als uw waarden in de buurt komen van 2,20 mmol/l dan is het aan te bevelen om extra visolie rijk aan DHA en EPA te gebruiken.

Stap 2: voeding

 1. Gezonde voeding: Uit zeer grootschalig onderzoek, DASH – Dietary Approaches to Stop Hypertension project, blijkt dat voeding rijk aan magnesium en kalium maar arm aan zout de bloeddruk gunstig beïnvloedt. Bovendien geeft dit onderzoek aan dat van een voeding rijk aan groente, fruit, voedingsvezels en vetarme melkproducten een bloeddruk verlagend effect verwacht mag worden.
 2. Zoutrestrictie: Niet alle patiënten met een essentiële hypertensie reageren positief op een zoutrestrictie. Dat heeft waarschijnlijk een genetische reden. Onderzoek of u tot de groep behoort die positief reageert. Een zoutrestrictie kan met name belangrijk zijn voor de wat oudere patiënten (50+).
 3. Vis: Het is jaren bekend dat visolie uit vette vis de kans op een hart en vaatziekte sterk vermindert. DHA en EPA zijn hier de voornaamste werkzame stoffen. Een onderzoek van de Nederlandse universiteit van Wageningen geeft aan dat een dieet met weinig verzadigt vet en transvetten (schadelijke stoffen in margarine) en veel visvetten (twee maal vette vis per week) het aantal gevallen van hart en vaatziekten met 25.000 per jaar kan verminderen. Wageningen schat ook dat door zo’n dieet ongeveer 6000 mensen minder zullen overlijden als gevolg van een hart of vaatziekte.

L-arginine waarschuwing: Patiënten die herstellen van een hartinfarct adviseer ik om geen L-arginine toe te passen omdat één onderzoek uitgevoerd in januari 2006 aangeeft dat L-arginine averechts werkt voor deze patiëntengroep. Deze waarschuwing geldt dan ook alleen voor patiënten die herstellen van een hartinfarct. Andere patiëntgroepen kunnen zonder bezwaar L-arginine toepassen bij de behandeling van hart en vaatziekten zoals cardiomyopathie, angina pectoris en hoge bloeddruk.

Stap 3: aanvullende supplementen

 1. L-arginine kan worden gebruikt om de vaatwand te ontspannen waardoor uw bloeddruk wordt verlaagd. Bovendien verbetert L-arginine de elasticiteit van uw vaatstelsel. Dat is zeer gunstig als bij u, door een langdurige hoge bloeddruk (hypertensie), aderverkalking (verharding vaatstelsel) is ontstaan. Gebruik 3 x daags 4 gram L-argininepoeder.
 2. Magnesium: Magnesium heeft ook een gunstige invloed op een te hoge bloeddruk (hypertensie). Waarschijnlijk ontspant magnesium de gladde spiercellen in de vaatwand die voor vaatvernauwing en verwijding zorgen. Als er naast hypertensie ook sprake is van hartritmestoornissen is dat een extra reden voor het gebruik van magnesium.

  Gebruik 2 – 3 x 200mg aminozuur gebonden magnesium. Gebruik geen producten op basis van magnesiumoxide. Er kan een lichte vorm van diaree optreden bij het gebruik van magnesium, verminder in zo’n geval de dosis.

 3. Vitamine C: Het gebruik van vitamine C kan de bloeddruk ook verlagen. Bovendien is vitamine C een van de goedkoopste supplementen voor het verbeteren van de werking van onze bloedvaten. De juiste dosis vitamine C is per persoon verschillend. Het hangt sterk af van de behoefte aan vitamine C. Doe daarom de darmtollerantietest om uw therapeutische dosis te bepalen. In het algemeen wordt 2000 – 3000mg vitamine C gebruikt bij bloeddruk verlaging. Er kunnen darmklachten optreden bij het gebruik van vitamine C, verminder in zo’n geval de dosis.
 4. Calcium: Calcium kan ook de bloeddruk verlagen. Hoewel het nog niet bekend is hoe dat precies werkt. Deze bevindingen worden bevestigd door het DASH research (Dietary Approaches to Stop Hypertension) project. 2 x 500mg calcium per dag is bij de behandeling aan te raden. Calcium suppletie kan, i.v.m. botontkalking, het best met magnesium suppletie worden gecombineerd.
 5. CoQ10: Co-enzym Q10 beschikt ook over bloeddrukverlagende eigenschappen. Bovendien wordt Q10 al jaren toegepast bij de behandeling van een groot aantal hart en vaatziekten: cardiomyopathie, bescherming van de hartspier, angina pectoris. Allemaal ziekten die kunnen optreden bij langdurige hoge bloeddruk (hypertensie). In het algemeen wordt 2 x 100mg Q10 aanbevolen bij bloeddruk verlaging. Kies een product op olie basis.
 6. Knoflook: Grootschalig onderzoek op het gebied van voeding laat zien dat de incidentie van hart en vaatziekten afnemen als de consumptie van knoflook toeneemt. Bovendien verlaagt knoflook het zowel het totaal als het LDL cholesterolniveau. Knoflook kan ook aanvullend ingezet worden bij de behandeling van hoge bloeddruk. Dit maakt knoflook een veelzijdig supplement. 3 x 1000mg knoflook extract is een goede dosis bij de behandeling van een te hoge bloedruk.
 7. Kalium: Het huidige Westerse dieet bevat te veel zout en te weinig kalium. De American Heart Association adviseert daarom onze voeding aan te passen. Minder zout en meer kalium en magnesium is volgens de AHA een goede manier om een te hoge bloeddruk (hypertensie) te verlagen. Extra kalium heeft vooral bij ouderen (50+) een gunstig effect op de bloeddruk. Bij de behandeling van een te hoge bloeddruk (hypertensie) wordt 100 – 200mg kalium per dag gebruikt . Bij kalium suppletie is de laagst werkzame dosis de beste dosis. Een bloedwaarde van 5,0 mmol/l wordt in het algemeen gezien als een optimale waarde bij een te hoge bloeddruk (hypertensie). Laat uw kalium waarde door uw specialist controleren.
 8. Aanvullende behandeling: Een behandeling met reguliere medicijnen kunt u heel goed aanvullen met het gebruik van supplementen. Op deze wijze verkrijgt u een synergetisch (elkaar versterkend) effect. Overleg wel eerst met uw specialist en overweeg de aanschaf van een bloeddrukmeter om de resultaten te kunnen vastleggen. Die kunt u later bespreken met uw specialist. Bouw het gebruik van voedingssupplementen langzaam op en controleer uw bloeddruk regelmatig. Meestal kan na verloop van tijd de dosis van de gebruikte supplementen worden terug gebracht naar een onderhoudsdosis van ongveer 50%.

 9. EPA / DHA: Essentiële vetzuren zijn vetten die ons lichaam niet zelf kan maken en daarom uit voeding verkregen moeten worden. Essentiële vetzuren zijn zeer belangrijk voor onze gezondheid. Essentiële vetzuren kunnen in twee groepen onderverdeeld worden: omega-3 en omega-6. Door de juiste voedingskeuzes moet er een balans ontstaan tussen de omega-3 en de omega-6 vetzuren. In ons Westerse dieet van de laatste 40 jaar overheersen echter de omega-6 vetzuren. Ernstige gezondheid problemen zoals

  hart en vaatziekten,

  hoge bloeddruk,

  borstkanker,

  dikkedarmkanker,

  prostaatkanker

  astma,

  artritis,

  de ziekte van Crohn,

  depressie,

  schizofrenie,

  agressie,

  bipolaire depressie en

  ADHD zijn hiervan het gevolg geweest. Afhankelijk van uw dieet is 1 – 4 gram EPA / DHA per dag bij de behandeling van een te hoge bloeddruk (hypertensie) aan te bevelen.

Stap 4: lifestyle veranderingen

 1. Stoppen met roken
 2. Meer bewegen
 3. Minder stress

Stap 5: vermindering overgewicht

De meeste wetenschappelijk studies geven aan dat overgewicht een te hoge bloeddruk (hypertensie) veroorzaakt. Het lijkt er op of er een lineair verband bestaat tussen de mate van overgewicht en de hoogte van de bloeddruk. Erg veel afvallen is beslist niet nodig. Volgens onderzoek is 3 – 9% al vaak genoeg.Het overgewicht van een grote groep patiënten is voor artsen en diëtisten “onverklaarbaar” omdat het niet kan worden toegeschreven aan de consumptie van te veel calorieën (ieder pondje gaat door het mondje) en ook niet aan een ziekte of aandoening (bijvoorbeeld schildklierproblemen) of het gebruik van bepaalde medicijnen (bijvoorbeeld sommige antidepressiva). Recente publicaties geven echter aan dat een groot deel van dit “onverklaarbare overgewicht” toegeschreven kan worden aan een stofwisselingsstoornis met de naam hyperinsulinemie (chronisch verhoogde insulinespiegels). Veel artsen zien hyperinsulinemie als een voorstadium van diabetes type II. Behandeling van deze stoornis is mogelijk met behulp van specifieke voedingssupplementen en een speciaal dieet.