Behandelingsmethode Diabetes Omkeerbaar

Behandelingsmethode Diabetes Omkeerbaar

Tot nu toe werd gedacht dat diabetes type 2 een ongeneeslijke aandoening was. Maar nieuw onderzoek laat zien dat deze ziekte in veel gevallen te genezen is. De behandelingsmethode van diabetes type 2 moet dan wel verder gaan dan alleen een interventie gericht op een gezonde bloedsuiker. Bij de interventie gericht op een gezonde bloedsuiker, zoals al een aantal jaren wordt toegepast, is een koolhydraat arm dieet en meer bewegen vaak voldoende. Voor Het totaal omkeren van diabetes type 2, is een meer complexe benadering, gericht op het herstellen van de lever en de pancreas, noodzakelijk.

Breng andere therapeuten op de hoogte van deze informatie

Omvang diabetes in Nederland

Meer dan een miljoen mensen hebben in Nederland diabetes en meer dan honderdduizend mensen hebben diabetes zonder dat ze dit weten en elk uur overlijdt er iemand aan de gevolgen van diabetes. Dat is geen goed nieuws want de huidige explosieve toename van diabetes wordt een steeds groter maatschappelijk en, door de zorgkosten, financieel probleem. Het risico op diabetes type 2 wordt in grote mate bepaald door keuzes die gemaakt worden in de leefstijl. Insulineresistentie vormt de basis van deze chronische aandoening.

RIVM over de noodzaak van Diabetes Omkeerbaar

Op het gebied van preventie van diabetes type 2 zijn er echter nieuwe inzichten beschikbaar die kunnen bijdragen aan een vermindering van het aantal nieuwe diabetespatiënten. Door de ontwikkeling van diabetes in vier fasen in te delen komen er nieuwe inzichten voor preventie beschikbaar. En dat is hard nodig want volgens het RIVM heeft 34% van de mannen en 24% van de vrouwen in Nederland het Metabole Syndroom (MetS)2. MetS wordt vaak gezien als het voorstadium van diabetes type 2 of te wel prediabetes. Volgens een Nederlands onderzoek uit 2016, gepubliceerd in “The Lancet”, is de kans om prediabetes te krijgen in Nederland 48%8.

Diabetes type 2 blijkt niet ongeneeslijk

Tot nu toe werd altijd gedacht dat diabetes type 2 een ongeneeslijke aandoening was. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Het is namelijk al 35 jaar bekend dat na een bariatrische ingreep (maagverkleining of omleiding) de bloedglucosewaarde bij meer dan 76% van de diabetespatiënten naar normale niveaus terugkeert1.

Recent onderzoek geeft aan dat ook uitstekende resultaten behaald kunnen worden met een dieet, aanvulling van voedingstekorten (die bij deze patiëntengroep vaak voorkomen) en natuurlijke geneesmiddelen. Dit bootst de effecten van een bariatrische ingreep na en moet gedurende twee maanden worden volgehouden.

In tegenstelling tot een koolhydraatarm dieet, dat alleen tijdelijk de bloedsuikerspiegel en het medicijngebruik verlaagt, is deze behandelingsmethode gericht op het herstel van de pancreas waardoor weer een normale insulineproductie op gang komt en de bloedsuikerspiegel blijvend naar een normale waarde terugkeert.

Binnen een maand kunnen orale geneesmiddelen, in overleg met de arts, vaak worden afgebouwd en na twee maanden kunnen de meeste patiënten stoppen met insuline. De omkeerbaarheid van diabetes type 2 blijkt samen te hangen met de duur van de diabetes. Als alleen een voedingsintervetie wordt gebruikt geeft dat de volgende kans van slagen:


 • < 4 jaar = 73%

 • 4-8 jaar = 56%

 • > 8 jaar = 43%

Voegen we daar de effecten van suppletie van tekorten en het gebruik van natuurlijke geneesmiddelen aan toe komen we waarschijnlijk op een hoger slagingspercentage.

De vier fasen van diabetes type 2

Interventiestappen
Interventiestappen

De ontwikkeling van diabetes type 2 verloopt langzaam. Een periode van 15 – 20 jaar is niet ongewoon. Gedurende deze periode doorloopt een patiënt vier verschillende fasen. De ontwikkeling van diabetes type 2 begint met een chronische laaggradige ontsteking3. De ontstekingreactie blijft onopgemerkt omdat er geen klachten zoals pijn en temperatuurverhoging optreden.

Deze fase wordt gevolgd door de metabole deregulatie fase, ook wel MetS of Hyperinsulinemie Syndroom genoemd. In deze fase neemt de productie van insuline sterk toe terwijl de glucosewaarde nog binnen de referentiewaarden blijft4. De laaggradige ontstekingsfase en de metabole deregulatiefase worden samen prediabetes genoemd maar niet als zodanig door een arts gediagnosticeerd.

Pas als de lever insuline resistentbegint te worden, leverdysfunctiefase, stijgt de nuchtere bloedglucosewaarde tot boven de normale waarde en stelt een arts de diagnose diabetes type 25. Dan wordt vaak het geneesmiddel metformine voorgeschreven. Uiteindelijk houdt de pancreas de hoge productie van insuline niet vol en ontstaat er een pancreasdysfunctie6. In deze fase gaat een patiënt over van orale geneesmiddelen naar het gebruik van insuline injecties.

De bovengenoemde fasen worden allen veroorzaakt door een genetische predispositie en verkeerde leefstijlkeuzes, en hebben uiteindelijk het gevolg dat de bloedglucosewaarde hoger wordt dan de toegestane 7 mmoll/l. Het is echter heel vreemd dat de behandelingsmethode van diabetes type 2 zich al tientallen jaren alleen richt op het verlagen van de bloedglucosewaarde en niet op een behandeling van de vier fasen die deze hoge waarde hebben veroorzaakt.

Nieuw onderzoek laat dan ook zien dat als deze oorzaken wel worden behandeld diabetes type 2 niet alleen voorkomen maar vaak ook genezen kan worden. Het zal u niet verbazen dat deze “nieuwe behandelingsmethode” ook te maken hebben met veranderingen in de leefstijl.

Plaatsbepalingsdiagnostiek

Aan de hand van plaatsbepalingsdiagnostiek kan worden vastgesteld in welke fase een patiënt zich bevindt en wat een passende behandeling zou moeten zijn. Voor deze diagnostiek wordt:

Interventiestappen behandelingsmethode diabetes type 2
Bloedonderzoek via huisarts


 • standaard bloedonderzoek, zoals aangevraagd kan worden door de huisarts, gebruikt.

 • functieonderzoek dat door de patiënt zelf thuis kan worden uitgevoerd gebruikt


Op basis van de plaatsbepaling wordt een interventie ingezet die qua complexiteit uiteenloopt van een eenvoudige interventie met ontstekingsremmende voeding tot een meer complexe benaderingen voor het herstellen van de werking van de pancreas.

Een behandelaar zou tijdens de intake van een patiënt, aan de hand van een aantal kenmerken, reeds kunnen vaststelen of er misschien sprake is van prediabetes7. Dat is geen overbodige luxe want meer dan een kwart van de Nederlandse bevolking heeft volgens het RIVM deze aandoening2.

Als het vermoeden bestaat dat een patiënt prediabetes heeft kan de behandelaar voorstellen om de situatie met behulp van plaatsbepaling verder in kaart te brengen. Hiermee kan worden vastgesteld in welke fase een patiënt zich bevindt en welke leefstijlaanpassingen bij de patiënt zouden moeten worden doorgevoerd.

Tijdens de begeleiding kan de voortgang aan de hand van bloedonderzoek worden gecontroleerd.

Een behandelaar kan een patiënt, die tijdens de intake meldt met diabetes type 2 te zijn gediagnosticeerd, er attent op maken dat er de mogelijkheid bestaat om deze ernstige ziekte, met een streng twee maanden durend streng dieet, eventueel om te keren is.

Koolhydraatarm is niet de oplossing voor de genezing van diabetes type 2

Een koolhydraatarm dieet geeft alleen een tijdelijke verlaging van de bloedsuikerspiegel. Als er meer koolhydraten gegeten worden gaat de bloedsuikerspiegel weer omhoog. Het geneest diabetes type 2 dus niet. De behandelingsmethode voor de genezing van diabetes type 2 moet, in tegenstelling tot een koolhydraatarm dieet, gericht zijn op het herstel van betacellen van de de pancreas waardoor de insulineproductie weer op gang komt en de bloedsuikerspiegel weer naar normale waarden terugkeert onafhankelijk van wat er wordt gegeten.

3-daagse opleiding Diabetes Omkeerbaar

Het primaire doel van deze opleiding is om u er van op de hoogte te brengen dat diabetes type 2 niet alleen voorkomen, maar ook teruggedraaid kan worden. Dat geldt ook voor patiënten die reeds insuline spuiten omdat deze behandelingsmethode zich ook richt op het herstel van de betacellen van de pancreas. Deze nieuwe inzichten komen op een dusdanige manier aan de orde dat u ze direct kunt toepassen in uw praktijk. De opleiding is geheel Evidence Based en wordt met 1400+ wetenschappelijke studies onderbouwd en in de praktijk met patiënten getoetst. Een aantal van deze patienten doet mee aan de opleiding. Download een complete beschrijving van deze opleiding

Deze opleiding is niet alleen Evidence Based maar ook in de praktijk getoetst. Download een powerpoint presentatie met de opmerkelijke resultaten die reeds zijn behaald via de link “Resultaten”. Een aantal van deze patiënten doet mee aan de opleiding. U kunt ze zelf vragen stellen.

Referenties

National Library of Medicine (PubMed)


 1. Buchwald H1, Avidor Y, Braunwald E, Jensen MD, Pories W, Fahrbach K, Schoelles K. JAMA. 2004 Oct 13;292(14):1724-37. Bariatric surgery: a systematic review and meta-analysis
  Diabetes was completely resolved in 76.8% of patients and resolved or improved in 86.0%.
  [Abstract]
 2. RIVM Rapport 260152001/2011 Nederland de Maat Genomen, 2009- 2010
  Er is sprake van metabool syndroom bij aanwezigheid van ten minste drie van de volgende vijf risicofactoren: abdominale obesitas, hoge bloeddruk, laag HDLcholesterolgehalte,
  verhoogd glucose- en/of trigyceridengehalte (vet) in het
  bloed. In de onderzochte leeftijdsgroep komt dit bij 34 procent van de mannen voor en bij 24 procent van de vrouwen. [Article]
 3. Sears B J Am Coll Nutr. 2009 Aug;28 Suppl:482S-491S. Anti-inflammatory diets for obesity and diabetes
  Obesity and type 2 diabetes are strongly associated with increased inflammation. As the inflammation in adipose tissue increases, this becomes a strong driving force for the development of increased systemic inflammation that results in metabolic syndrome, eventually followed by the development of overt type 2 diabetes. The potential reversal of both conditions can be achieved by reducing the levels of inflammation through the use of an anti-inflammatory diet.[Abstract]
 4. Del Prato S Presse Med. 1992 Sep 9;21(28):1312-7. Hyperinsulinism. Causes and mechanisms
  In the presence of a preserved B-cell function, hyperinsulinemia can represent the mechanism designed to overcome the defect in the biological action of the hormone.[Abstract]
 5. Meshkani R1, Adeli K. Clin Biochem. 2009 Sep;42(13-14):1331-46. doi: 10.1016/j.clinbiochem.2009.05.018. Hepatic insulin resistance, metabolic syndrome and cardiovascular disease
  It is now commonly accepted that chronic inflammation associated with visceral obesity induces insulin resistance in the liver. Hepatic insulin resistance in turn causes impaired suppression of glucose production by insulin in hepatocytes leading to hyperglycemia.[Abstract]
 6. Valensi P Presse Med. 1992 Sep 9;21(28):1307-11. Pathogenic role of hyperinsulinism in macroangiopathy. Epidemiological data
  Associated hyperinsulinemia prevents the development of diabetes, but diabetes appears when the beta-cell function is altered and can no longer maintain this hyperinsulinemia. [Abstract]
 7. Savva SC1, Lamnisos D, Kafatos AG. Diabetes Metab Syndr Obes. 2013 Oct 24;6:403-19. doi: 10.2147/DMSO.S34220. Predicting cardiometabolic risk: waist-to-height ratio or BMI. A meta-analysis
  Twenty-four cross-sectional studies and ten prospective studies with a total number of 512,809 participants were identified as suitable for the purpose of this meta-analysis. Waist-to-height ratio was found to have a stronger association than BMI with diabetes mellitus and metabolic syndrome [Article]
 8. Ligthart S, van Herpt TT, Leening MJ, Kavousi M1, Hofman A, Stricker BH, van Hoek M6, Sijbrands EJ, Franco OH, Dehghan A. Lancet Diabetes Endocrinol. 2016 Jan;4(1):44-51. Lifetime risk of developing impaired glucose metabolism and eventual progression from prediabetes to type 2 diabetes: a prospective cohort study
  We used data from 10 050 participants from the Rotterdam Study.At age 45 years, the remaining lifetime risk was 48·7% for prediabetes, 31·3% for diabetes[Abstract]