Mogelijke oorzaken vaginale infecties

De belangrijkste oorzaak van een steeds opnieuw terugkerende vaginale infectie is een slecht functionerende darmflora. De darmflora populatie is dan veranderd. Van sommige soorten bacteriën zijn er te veel van andere te weinig. Door deze darmflora disbiose kan de vagina niet goed geïnstrueerd worden hoe ze zich moet verdedigen tegen schadelijke microben. Een vaginale infectie ligt dan op de loer.

Help anderen met hun gezondheid en deel deze informatie

Schadelijke invloeden op de microbiota

Mogelijke oorzaken vaginale infecties

Het Westerse dieet

Er is steeds meer onderzoek beschikbaar dat aangeeft dat het huidige Westerse dieet veranderingen te weeg brengt in de populatie van de darmflora. Waarschijnlijk is een verhoogde inname van geraffineerde koolhydraten een van de redenen4-8.

Darmproblemen, bijvoorbeeld veroorzaakt door een darmflora dysbiose, kunnen een goede werking van het immuunsysteem van de vagina verstoren doordat een juiste “instructie” niet meer door de darmen gegeven wordt. Hierdoor kan een vaginale infectie ontstaan. U kunt hier meer over lezen in het artikel “Orthomoleculaire behandeling

Antibioticumgebruik

Een voor de darmflora ongezonde voeding is niet de emige oorzaak van problemen in de microbiota van de darm. Antibioticum gebruik is ook schadelijk voor de darmflora maar ook voor de vaginale flora waardoor een vaginale infectie kan ontstaan.

Maagzuurremmers

Als u dacht dat u ongestraft maagzuurremmers kunt gebruiken dan hebt u dat mis. Maagzuurremmers van de protonpompremmer klasse kunnen het risico op een darminfectie met de Clostridium difficile bacterie met 65% verhogen. Door deze C. difficile infectie in de darm wordt het risico op een vagnale infectie verhoogd.

Al dit soort maagzuurremmers veroorzaken ook een tekort aan magnesium. Dat is de reden waarom de Amerikaanse Food and Drugs Agency een waarschuwing deed uitgaan. Leveranciers van deze middelen moeten dit nu in de bijsluiter vermelden.

Wist u trouwens dat te veel maagzuur de zelfde klachten geeft als te weinig maagzuur. En dat het dus maar de vraag is of een maagzuurremmer het juiste geneesmiddel voor u is. Maar er bestaat een eenvoudige test die u thuis zelf kunt uitvoeren om te zie wat er bij u nu precies aan de hand is.

Andere mogelijke oorzaken

Zwangerschap

10% van de vrouwen krijgt tijdens de zwangerschap te maken met een vaginale infectie. Dat is geen goed nieuws want een vaginale infectie kan het risico op een vroeggeboorte verhogen. Daarom wordt geadviseerd vrouwen tijdens de zwangerschap te controleren op een mogelijke vaginale infectie zodat kan worden ingegrepen om vroeggeboorte te voorkomen13-17.

Een goede hygiëne is zeer belangrijk bij de
behandeling van vaginale schimmelinfecties, zowel voor
de vrouw als voor de man. Vrouwen vragen zich wel eens
af hoe schimmels die in de darm thuishoren de vagina
kunnen bereiken. Mogelijke bronnen zijn bepaalde vormen van
geslachtsgemeenschap, herbesmetting door de man
(vingers en penis), het wassen van ondergoed op een te
lage temperatuur, het dragen van strings en b.v.
verkeerde volgorde van papiergebruik (toilet) evenals
bij het wassen onder de douche.

Causes of Yeast Infections

Causes of Bacterial Vaginosis

Vaginaal douchen

Het douchen van de binnenkant van de vagina verhoogt het risico op een vaginale infectie, buiten baarmoederlijke zwangerschap en mogelijk baarmoederhalskanker. Zorgverleners zijn zich niet bewust van de negatieve gevolgen van vaginaal douchen voor de gezondheid. Hierdoor wordt er een kans gemist om de gezondheid van vrouwen op dit vlak te verbeteren18-21.

Geslachtsgemeenschap

Geslachtsgemeenschap waarbij een zaadlozing in de vagina terecht komt kan de zuurgraad van de vagina verminderen zodat bacteriën als Garnerella vaginalis een kans krijgen om in aantal toe te nemen. Persoonlijk denk ik dat dit alleen mogelijk is als er al zaken misgaan in de slijmvliezen van de vagina22-25.

Anticonceptiepil

De anticonceptiepil vervult hier een tweeslachtige rol. Het gebruik verhoogt waarschijnlijk het risico op een vaginale infectie door candida en verlaagt weer het risico op een bacteriële vaginale infectie.

Wetenschappelijk onderzoek oorzaken vaginale infectie

Alle beweringen in dit artikel worden met wetenschappelijk onderzoek onderbouwd. De kleine cijfertjes op deze pagina geven aan welk onderzoek gebruikt werd. U kunt dit onderzoek online nalezen op de pagina wetenschappelijk onderzoek.