Oorzaken Premenstrueel Syndroom

Oorzaken Premenstrueel Syndroom 2019-05-03T09:30:50+00:00

Mogelijke oorzaken van het premenstruele syndroom (PMS)

Het premenstruele syndroom (PMS) wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een wisselwerking tussen de maandelijkse hormoonfluctuaties en sommige neurotransmitters in de hersenen. Sommige vrouwen zijn hier gevoeliger voor dan anderen.

Welkom op deze website Alles over de ziekte Alles over de behandeling Gratis advies

Mogelijke oorzaken van het premenstruele Syndroom (PMS)

De precieze oorzaak van PMS is onbekend, maar het lijkt verband te houden met de fluctuerende niveaus van hormonen, zoals oestrogeen en progesteron, die optreden ter voorbereiding menstruatie1,2. Ook zijn er aanwijzingen dat typische PMS klachten worden veroorzaakt door een wisselwerking tussen de maandelijkse hormoonfluctuaties en sommige neurotransmitters in de hersenen zoals serotonine, een van de stoffen die signalen overbrengen tussen bepaalde hersencellen2-5. Sommige vrouwen lijken meer last te hebben van deze neurohormonale interacties dan andere vrouwen3.
Maandelijkse cyclus Even een biologielesje. Na de menstruatie zijn de niveau’s van de hormonen oestradiol en progesteron laag. Dit wordt opgemerkt door de hypothalamus waardoor hij via het hormoon GnRH de hypofyse stimuleert om FSH en LH te produceren.

FSH en LH stimuleren ovariële follikels in de eierstokken om een eicel te laten rijpen. Tijdens dit proces gaat het niveau aan oestradiol en progesteron weer omhoog. Na ongeveer 14 dagen volgt de eisprong waarbij nog meer oestrogeen wordt aangemaakt. Als het eitje niet wordt bevrucht gaat het oestrogeen- en progesteronniveau langzaam omlaag en komt de menstruatie op gang. De hypothalamus merkt deze verlaging op en start dan een nieuwe cyclus.

Wat is een syndroom

PMS is een syndroom. Een syndroom is een verzameling van vaak voorkomende klachten die karakteristiek zijn voor een bepaald ziektebeeld. Men geeft zo’n ziektebeeld een naam, in dit geval PMS. Vaak is het syndroom, het klachtenbeeld, wel bekend maar de oorzaken niet. Fibromyalgie en CVS zijn bijvoorbeeld bekende syndromen.

What causes PMS
PMDD – Monthly Nightmare!!

Wetenschappelijk onderzoek over oorzaken premenstruele syndroom

Alle beweringen in dit artikel worden met wetenschappelijk onderzoek onderbouwd. De kleine cijfertjes op deze pagina geven aan welk onderzoek gebruikt werd. U kunt dit onderzoek online nalezen op de pagina wetenschappelijk onderzoek.