Behandeling van spataderen met paardenkastanje

Paardenkastanje extract heeft een indrukwekkende werkzaamheid in het verlichten van de symptomen van chronische veneuze insufficiëntie, de oorzaak van spataderen. Het vermindert de zwellingen, de pijn, oedeem en de zichtbaarheid van de spataderen. Het is daarom in Nederland als geneesmiddel geregistreerd.

Help anderen met hun gezondheid en deel deze informatie

Welkom op deze website
Alles over de ziekte
Alles over de behandeling
Gratis advies

Vermindering van klachten door paardenkastanje

Paardenkastanje bij de behandeling van spataderen

Er zijn vele studies beschikbaar die aangeven dat paardenkastanje extract ingezet kan worden bij de behandeling van chronische veneuze insufficiëntie (CVI)1-9. De eerste twee studies zijn van de klasse meta-analyse1,2. Dit soort onderzoek moet aan hoge kwaliteitseisen voldoen en wordt in de geneeskunde dan ook gezien als Evidence Based Medicine. De eerste studie is ook nog eens opgenomen in de prestigieuze Cochrane database1.

Deze twee meta-analyses melden vooral dat de de pijn in benen afnam en dat het volume van de benen kleiner werd1,2. Wat duidt op een vermindering van vocht in de benen. Dat zijn twee typische klachten die horen bij CVI en spataderen.

CVI en spataderen, overeenkomst en verschillen

CVI en spataderen kennen het zelfde ziektebeeld. De terug voer van zuurstofarm bloed naar het hart is sterk verminderd doordat aderen niet meer in staat zijn het bloed tegen de werking van de zwaartekracht omhoog te stuwen. Men spreekt van CVI als de grote, diep in de benen gelegen, aderen zijn aangedaan en men spreekt van spataderen als de aderen aan de oppervlakte van benen niet meer goed functioneren. Vanwege deze overeenkomende kenmerken betrek ik ook CVI in mijn onderzoek. Want middelen die CVI kunnen voorkomen of genezen hebben ook een gunstig effect op het beloop van spataderen.

Vermindering van oedeem door gebruik paardenkastanje

Het is dan ook niet verwonderlijk dat verschillende onderzoeken aangeven dat paardenkastanje de vochtophoping (oedeem) in de benen kan helpen verminderen5-7. Oedeem is een typische klacht die optreedt bij CVI en spataderen. Vanwege de bewezen werkzaamheid van paardenkastanje is het in Nederland als geneesmiddel geregistreerd. Het kan zonder recept verkregen worden. Het is vreemd dat artsen u daar niet op attent maken als u met spatader klachten bij hen komt.

Veiligheid van paardenkastanje

Beide meta-analyses melden dat paardenkastanje veilig gebruikt kan worden bij de behandeling van CVI (spataderen)1,2.

Wetenschappelijk onderzoek over paardenkastanje

Klik hier voor GRATIS advies orthomoleculaire van behandeling spataderen

Alle beweringen in dit artikel worden met wetenschappelijk onderzoek onderbouwd. De kleine cijfertjes op deze pagina geven aan welk onderzoek gebruikt werd. U kunt dit onderzoek online nalezen op de pagina wetenschappelijk onderzoek.

Gratis advies orthomoleculaire behandeling van spataderen

Supplementen werken alleen als ze in de juiste dosering worden gebruikt en als de supplementen zo gemaakt worden dat ze goed in het lichaam worden opgenomen. Eventuele andere aandoeningen spelen ook een rol bij de bepaling van de keuze van een supplement. Dat is best lastig om allemaal zelf uit te zoeken daarom geef ik u graag een gratis advies.