Fibromyalgie: slecht zuurstof transport

Een verminderd zuurstof transport van de rode bloedlichaampjes (hemoglobine) naar het weefsel (dus ook de spieren) komt in sommige gevallen bij zowel CVS/ME als fibromyalgie patiënten voor. Deze stoornis kan eenvoudig worden aangetoond door een fibromyalgie patiënt te laten uitademen en dan zijn adem zo lang mogelijk vast te houden (geen zuurstof in de longen). In 70% van de fibromyalgie gevallen houdt hij dat veel korter vol dan gezonde mensen, die geen fibromyalgie hebben.

Help anderen met hun gezondheid en deel deze informatie

Welkom op deze website
Alles over de ziekte
Alles over de behandeling
Consult aanvraag
Behandeling fibromyalgie

Cardiovascular adaptation to exercise at high altitude, Grover RF, Weil JV, Reeves JT, MEDLINEInhale through your nose for four seconds. Hold your breath for seven seconds. Exhale through tightly pursed lips for eight seconds, creating back-pressure. You should be able to hear the air being forced out of your mouth. Do this eight times in a row, twice a day. If you feel light-headed, just do it six times, or until you begin to feel light-headed, and then build up to eight times. It takes two and a half minutes twice a day. If you’re only breathing for four seconds, and you’re not breathing for 15 seconds, eight times in a row, you’re getting a progressive loss of oxygen in the blood, and the body interprets that as a rise in altitude. And the body starts generating 2,3 DPG. Weil and others have shown that it takes several weeks to several months to get a 2,3 DPG shift. You can detect the 2,3 DPG shift yourself very simply; if red-cell 2,3 DPG is increasing, that breath-holding will get easier and easier and easier.

Het bloed geeft de zuurstof niet af aan weefsel

Als er via een pulsoximeter via bijvoorbeeld de vinger het zuurstofgehalte in het bloed wordt gemeten dan ziet men bij fibromyalgie patiënten tijdens het inhouden van de adem een fenomeen dat we helemaal niet zouden verwachten: het zuurstofgehalte in het bloed daalt niet, hetgeen we wel zouden verwachten. Er is dus kennelijk wel zuurstof genoeg in het bloed, alleen wordt het niet naar het weefsel getransporteerd. Het verstoorde zuurstof transport naar cellulair weefsel kan de volgende oorzaken hebben.


  • het hoge niveau aan gifstoffen waarvan een groot gedeelte bestaat uit vrije radicalen, heeft in deze fase het functioneren van de cellen dermate verstoort dat er een verzuring (acidose) binnen de cel optreedt Het lichaam neutraliseert deze verzuring door het bloed meer basisch (alkalosis) te maken. Dit laatste vermindert de capaciteit van het bloed om zuurstof te transporteren.

  • door een mitochondriale (energie centrales binnen de cel) disfunctie (verstoring in de werking) wordt er minder ATP (bio-energie) gemaakt. Hierdoor zakt, volgens de Gibbs formule, het niveau van gluththion in de cel. Door deze gluthathion verlaging wordt het citraatniveau binnen de cel verhoogd. Citraat blokkeert de werking van (2,3 DPG). 2,3 DPG wordt door hemoglobine gebruikt om zuurstof te kunnen afstaan aan cellen. Als de werking van 2,3 DPG door een te hoog citraatgehalte wordt geblokkeerd, wordt het zuurstof transport naar het weefsel ernstig verstoord.

Er ontstaan een scala aan klachten als zuurstof niet goed naar het weefsel getransporteerd wordt: (1) vermoeidheid, (2) spierpijn, (3) groei stimulering anaërobe (zonder zuurstof werkende) pathogene organismen, zoals schimmels, Mycoplasma, Chlamydia pn. Precies de infecties die bij CVS/ME patiënten vaak voorkomen.

Het lichaam probeert het citraatniveau in de cellen omlaag te brengen door het via de nieren af te voeren. Bij patiënten met deze stoornis is dan ook een verhoogd citraatniveau in de urine meetbaar. Helaas werkt dit “reddingsproces” niet helemaal vlekkeloos omdat citraat in staat is om magnesium aan zich te binden die hierdoor ook via de nieren en de urine wordt uitgescheiden. Een ernstige magnesium deficiëntie (tekort) is het gevolg. Een magnesium deficiëntie heeft gevolgen voor ons vaatstelsel, vooral voor de microcapilairen (haarvaten). Een magnesium deficiëntie vermindert de bloeddoorstroming op dit niveau. Hierdoor ontstaat er opnieuw een zuurstof tekort, o.a. in spierweefsel. Vindt u het gek dat fibromyalgie patiënten soms ernstig vermoeid zijn? Ik niet!!

Het lichaam probeert het bloed minder basisch te maken door het bloedvolume te verminderen (contractie alkalosis). Dit heeft tot gevolg dat een aantal fibromyalgie patiënten een te lage bloeddruk krijgen. Behandeling met Florinef (fludrocortisonacetaat) om het bloedvolume te vergroten heeft bij deze patiënten geen zin. Het lichaam zal de werking van Florinef tegen gaan door het volume laag te houden vanwege het zuur / base probleem.

Zuurstof transport wordt geblokkeerd in haarvaten, de theorie van Mukherjee en Simpson

Abnormally shaped cells
Both Mukherjee and Simpson have provided evidence that CFS symptoms are associated with an increased percentage of abnormally-shaped erythrocytes (non-discocytes). Mukherjee has found that, in CFS sufferers, 40-100 percent of their erythrocytes are grossly deformed and can be identified as rigid stomatocytes and dimpled spherocytes.
Erythrocytes normally measure eight microns in diameter, while the diameter of the vessels through which they flow may be only three microns. Mukherjee and Simpson have each postulated that loss of the normal biconcave form impairs the ability of erythrocytes to change shape in order to traverse the microcirculation. The result is a reduction in blood flow on the microcirculatory level, causing an oxygen deficit and an accumulation of by-products of cellular respiration. This pathophysiological change could help to explain why CFS patients often present with symptoms referable to multiple organ systems.


Bron

Twee onderzoekers hebben reeds in 1987 aangetoond, Mukherjee TM, Smith K, Maros K. Abnormal red-blood-cell morphology in myalgic encephalomyelitis. Lancet 1987;2:328-329, dat bij CVS/ME patiënten 40 – 100% van de rode bloedlichaampjes (erytrocyten) een afwijkende vorm hadden waardoor zij niet meer op een eenvoudige wijze de haarvaten konden passeren. De onderzoekers postuleerden dat dit mogelijk gevolgen zou kunnen hebben voor het zuurstof transport naar de cellen, maar ook voor het transport van afvalstoffen van uit de cellen. Bij 50% van de proefpersonen met CVS/ME werd de vorm van de rode bloedlichaampjes weer normaal na een injectie met 1000mcg cyanocobolamine (B12). Deze patiënten voelden zich daarna ook minder vermoeid en hadden minder pijn. Bij de andere 50% waarvan de klachten niet verminderde bleven de rode bloedlichaampjes afwijkend van vorm. Deze stoornis in de microcirculatie veroorzaakt bij sommige patienten klachten op plaatsen die langdurig cantact maken met andere objecten zoals bijvoorbeeld zitvlak en stoel of voetzool en schoen.

Volgens mijn visie is fibromyalgie een speciale vorm van CVS/ME, net als migraine een speciale vorm van hoofdpijn is. Het zou dus zo kunnen zijn dat ook bij fibromyalgie patienten deze afwijkende rode bloedlichaampjes voorkomen.