Mogelijke oorzaken van een Candida darminfectie

Er zijn vele oorzaken die een Candida infectie tot gevolg kan hebben. Bijvoorbeeld onze typisch Westerse voeding waardoor gezonde darmflora zowel in aantal als in soort af kan nemen. Of door een antibioticumkuur waardoor een groot deel van onze darmflora kan worden verwoest. Een maagzuurremmer, het meest voorgeschreven geneesmiddel in Nederland, heeft ook nadelige gevolgen voor onze darmflora. Maar dat zijn niet de enige oorzaken er zijn er veel meer.

Help anderen met hun gezondheid en deel deze informatie

Mogelijke oorzaken van een Candida darminfectie

Candida darminfectie is een verkeerd gekozen naam

Candida komt bij alle gezonde mensen voor

De naam “Candida darminfectie” is voor dit ziektebeeld eigenlijk een verkeerd gekozen naam. Candida komt namelijk bij alle “gezonde” mensen in de darmen, op de huid en op de slijmvliezen voor1-4. Dat is normaal en veroorzaakt geen klachten. In deze onschuldige vorm is candida eigenlijk een gist.

Hoewel dit eigenlijk verkeerd is wordt deze darmaandoening op deze website een candida schimmel infectie genoemd.

Candida beschikt echter over de mogelijkheden om de kracht van het immuunsysteem te testen. Als het merkt dat het immuunsysteem ernstig is verzwakt, bijvoorbeeld door AIDS of de behandeling van kanker, dan verandert de candida van een onschuldige gist in een gevaarlijke schimmel en kan dan ook in uw bloed terecht komen. Koorts en koude rillingen zijn de belangrijkste symptomen van een systemische Candida infectie. Bijna de helft van de patiënten overlijdt aan deze aandoening. Heeft u geen koorts, geen rillingen en bent u niet dodelijk ziek dan hoeft u zich geen zorgen te maken want dan komt de candida niet in uw bloed terecht.

Te veel candida door een darmflora dysbiose

Maar het kan wel zo zijn dat u veel te veel candida gisten in uw darmen heeft. Die nemen dan de plek in van de gezonde bacteriële flora die daar eigenlijk hoort te zitten. Tenslotte is candida een opportunist. Als er plek in op de darmwand beschikbaar is maakt hij daar graag gebruik van. Hierdoor ontstaat er een darmflora dysbiose die darmklachten kan veroorzaken. Het ontbreken van bepaalde darmbacterien zorgt dus voor de verhoogde candida belasting en de klachten en niet de candida.

Er zijn heel veel oorzaken waardoor de aantallen bacteriën in de darm kan afnemen. De meest belangrijke is dat u waarschijnlijk nagelaten heeft goed voor deze “vrienden” te zorgen. Maar ook geneesmiddelengebruik, ongemerkte allergieën en intoleranties kunnen er voor zorgen dat de darmflora in aantallen en soort afneemt.

Human Microbiome Project

Het menselijke lichaam bestaat uit ongeveer 1014 (100 biljoen) cellen. Het lijkt misschien vreemd maar we lopen ook nog eens rond met tien maal zoveel bacteriën. Dat zijn 1000 biljoen bacteriën. Dat is niet iets om u druk over te maken want we leven al miljoenen jaren in harmonie samen met deze bacteriën.

The NIH Human Microbiome Project

Invisible Universe

De laatste jaren werd steeds meer duidelijk dat een groot aantal ziekten verband houden met problemen in onze microbioom. Daarom is men in 2009 gestart met het Human Microbiome Project wat als doel heeft alle soorten bacteriën in kaart te brengen en te onderzoeken welke relatie deze bacteriën hebben met ziekte en gezondheid5.

Ernstige problemen: Een dysbiose van de microbiota veroorzaakt niet alleen darm en vaginale infecties met klachten zoals diarree en jeuk, maar kan ook het risico op ernstige auto-immuunziekten, zoals een chronische darmontsteking, artritis en diabetes type I, verhogen. Er is ook een relatie gevonden tussen het aantal bifidobacteria in de darm en het risico op het metabole syndroom, overgewicht en diabetes type II.

Door dit nieuwe initiatief is er de laatste paar jaar veel meer bekend over de slechte invloed van ons Westerse dieet op de microbioom5-8. Veranderingen in de microbioom onder invloed van voeding treden sneller op dan u denkt. Uit onderzoek bleek dat er binnen een dag veranderingen plaats vonden in de microbioom van dieren die overschakelden van vezelrijke vetarme voeding naar het typische Westerse dieet rijk aan vet en suiker6. Het Westerse dieet kan mogelijk ook een dysbiose in de microbiota veroorzaken waardoor de doorlaatbaarheid van de darm ongunstig wordt beïnvloed7.

Onze Westerse dieet is schadelijk voor onze darmflora

Normaal gesproken zijn er bestaat onze microbioom uit ongeveer 2,5 – 3,0kg bacterien.

Er is steeds meer onderzoek beschikbaar dat aangeeft dat het huidige Westerse dieet veranderingen te weeg brengt in de populatie van de darmflora. Waarschijnlijk is een verhoogde inname van geraffineerde koolhydraten een van de redenen4-8.

Darmproblemen, bijvoorbeeld veroorzaakt door een darmflora dysbiose, kunnen een goede werking van het immuunsysteem van de vagina verstoren doordat een juiste “instructie” niet meer door de darmen gegeven wordt. Hierdoor kan een vaginale infectie ontstaan. U kunt hier meer over lezen in het artikel “antibioticumkuur waarmee u een blaasontsteking behandelt. Het antibioticum doodt niet alleen de bacteriën die de infectie veroorzaken maar ook miljoenen goedaardige bacteriën op uw huid en slijmvliezen. Hierdoor maakt u op uw darmwand plek voor bijvoorbeeld Candida albicans die hierdoor in aantal kan toenemen waardoor een bacteriële balans van de darmslijmvliezen kan worden verstoord5-9.

Spijsverteringsproblemen kunnen ook een candida darminfectie veroorzaken

Het spijsverteringskanaal behoort, net als de huid, eigenlijk tot de buitenkant van ons lichaam. Het moet er voor zorgen dat voeding wordt opgenomen en pathogene (ziekmakende) stoffen worden tegen gehouden. Dat is door de tegenstrijdigheid (opnemen en tegenhouden) een zeer complexe zaak waar, zoals in de volgende paragrafen wordt uitgelegd, heel veel mis kan gaan.

Maagproblemen

Bij een verminderd productie van maagzuur kunnen pathogene kiemen de maag eenvoudiger passeren en in de darm terecht komen waar zij het milieu verstoren en zich verder kunnen vermenigvuldigen. Door een te lage maagzuurgraad kan onverteerd voedsel in de darm terecht komen waardoor de gezonde darmflora wordt verstoord en schimmels een grotere kans krijgen. Een verstoorde eiwit vertering in de maag kan ook nadelige gevolgen hebben voor de gezonde darmflora en op die manier bijdragen aan het in stand houden van een candida infectie.

De maag speelt een belangrijke rol bij de vertering van ons voedsel. Tijdens het eten wordt de maag met het voedsel gevuld. Gedurende 3 tot 5 uur wordt het voedsel in de maag opgeslagen, gekneed en vermengd met maagsap, dat door de maagklieren wordt afgescheiden. Dit geldt voor vast voedsel, want vocht wordt rechtstreeks via de maag naar het begin van de dunne darm geleid.

In de maag vindt de eerste eigenlijke vertering plaats door inwerking van het maagsap. Het maagsap bevat zoutzuur en enzymen. Het zoutzuur verdeelt het voedsel in kleine brokjes en is hierdoor in staat om pathogene kiemen te doden. Door het gebruik van maagzuurremmers wordt de productie van maagzuur geremd en komen er meer pathogene stoffen, zoals bijvoorbeeld schimmels en gisten in de darm terecht. Dit kan het begin zijn van een candida infectie. Daarom is het ook belangrijk dat je niets drinkt tijdens het eten, want daardoor wordt het maagzuur verdund en is dan minder effectief.

Eiwit en vetvertering

Eiwit wordt in de maag afgebroken door eiwitsplitsende enzymen, waarvan pepsine het belangrijkste is. De eiwitten worden in de maag niet volledig afgebroken, maar er wordt een begin mee gemaakt. De verdere afbraak of vertering van eiwitten vindt pas plaats in het begin van de dunne darm.
Behalve eiwitafbrekende enzymen scheiden de maagklieren twee andere voor de vertering belangrijke enzymen af: lipase, een vetafbrekend enzym en lebferment, een enzym dat de voedingsstof caseinogeen afbreekt tot caseine. Deze enzymen worden in de maag met het voedsel vermengd maar ontplooien hun werking pas in het ileum. De voedselbrij verlaat de maag via de portier, een klep tussen de maag en de dunne darm. Het openen en sluiten wordt geregeld door de zuurtegraad van de maaginhoud.

De maag speelt ook een rol bij de opname van B12. Een tekort aan B12 kan nl ontstaan doordat de maagcellen geen intrinsieke factor aanmaken. Deze stof zorgt er voor dat B12 uit ons voedsel opgenomen kan worden. Deze stoornis heet pernicieuze anemie.

Wetenschappelijke informatie over de oorzaken van een darminfectie

Alle beweringen in dit artikel worden met wetenschappelijk onderzoek onderbouwd. De kleine cijfertjes op deze pagina geven aan welk onderzoek gebruikt werd. U kunt dit onderzoek online nalezen op de pagina wetenschappelijk onderzoek.