Vitamine D bij de behandeling van Multiple Sclerose

Al jaren is bekend dat bij een lagere breedtegraad de incidentie van Multiple Sclerose afneemt. Met andere woorden: zonlicht, met name ultraviolet licht, heeft een gunstige invloed op Multiple Sclerose. Verschillende diermodellen waarbij Multiple Sclerose wordt ’nagebootst’ laten zien dat extra vitamine D de ziekte kan voorkomen en de progressie van een bestaande ziekte kan verhinderen.

Help anderen met hun gezondheid en deel deze informatie

Welkom op de website
Alles over de behandeling
Consultaanvraag

Zonlicht vermindert het risico op Multiple Sclerose

Zonlicht vermindert het risico op Multiple Sclerose (MS)
Zonlicht vermindert het risico op MS

Al jaren is bekend dat bij een lagere breedtegraad de incidentie van Multiple Sclerose afneemt. Met andere woorden: zonlicht, met name ultraviolet licht, heeft een gunstige invloed op Multiple Sclerose15-17. Multiple Sclerose komt daarom in de tropen bijna niet voor17 en bijvoorbeeld in Zwitserland is een duidelijke afname van de incidentie van Multiple Sclerose waar te nemen in de hoger gelegen gebieden waar het UV-licht sterker is17. De relatie zonlicht – vitamine D behoeft geen verdere uitleg. Een lage vitamine D-status blijkt een risicofactor te zijn voor het ontwikkelen van auto-immuunziekten, waaronder Multiple Sclerose18-20. In Noorwegen is de incidentie van Multiple Sclerose lager aan de kust dan in het binnenland omdat de bevolking aan de kust meer vis eet. Vis is een goede bron van vitamine D17.

Extra vitamine D vermindert de progressie van Multiple Sclerose

Verschillende diermodellen waarbij Multiple Sclerose wordt ’nagebootst’ laten zien dat extra vitamine D de ziekte kan voorkomen en de progressie van een bestaande ziekte kan verhinderen17,18,21. Dat is heel goed nieuws voor MS-patiënten!

Bij mensen is het duidelijk dat een tekort aan vitamine D Multiple Sclerose verergert15 en de kans op het ontwikkelen van deze ziekte vergroot20. Bovendien komt Multiple Sclerose vaker voor in gebieden waar maar weinig vitamine D voorhanden is22. Nederlands onderzoek laat zien dat een lage vitamine D-status zowel de relapse rate als de mate van invaliditeit verhoogt23. Ten slotte blijken MS-patiënten vaak een vitamine D-tekort te hebben18. Dat is in Nederland niet zo vreemd, gezien de uitspraak van de Gezondheidsraad: ”Een vitamine D-tekort komt onder alle lagen van de bevolking voor”24.

Extra vitamine D suppletie mag niet bij de behandeling van MS ontbreken

Uit het bovenstaande komt duidelijk naar voren dat een behandeling met vitamine D bij MS-patiënten niet mag ontbreken. Maar de mogelijkheden van vitamine D-suppletie strekken verder. Door tijdige vitamine D-suppletie zou Multiple Sclerose namelijk mogelijk kunnen worden voorkomen bij kinderen van ouders met Multiple Sclerose.
Vitamine D grijpt in op de kern van de ziekte, het immuunsysteem. Het verbetert de functionaliteit van het immuunsysteem en werkt ontstekingsremmend21,25. De dosering die bij de behandeling van Multiple Sclerose wordt gebruikt ligt tussen de 3.000–5.000 IE (75–125 mcg). Dat is hoger dan in het algemeen wordt toegepast. Recent wetenschappelijk onderzoek geeft aan dat deze dosis toch als zeer veilig kan worden beschouwd, omdat de mens ’ontworpen’ is om de hele dag in de zon te kunnen lopen. Het hele lichaam een dag lang blootstellen aan zonlicht is te vergelijken met de inname van 10.000 IE (250 mcg) vitamine D26,27. Daarom wordt aangenomen dat 3000–5000 IE een veilige dosis is28. Een groot aantal studies bevestigt deze aanname29. Tijdens een kleinschalig onderzoek onder MS-patiënten werd zelfs een maximale dosis van 40.000 IE (1.000 mcg) toegepast zonder toxische verschijnselen30.

Wetenschappelijk onderzoek over Multiple Sclerosis (MS)

Alle beweringen in dit artikel worden met wetenschappelijk onderzoek onderbouwd. De kleine cijfertjes op deze pagina geven aan welk onderzoek gebruikt werd. U kunt dit onderzoek online nalezen op de pagina wetenschappelijk onderzoek.