Orthomoleculaire behandeling: slaapstoornissen

Uit een enquête waaraan meer dan 1000 patiënten meededen blijkt 90% van de fibromyalgie en CVS/ME patiënten slaapstoornissen te hebben. Waarschijnlijk is het zelfs zo dat patiënten bij wie pijn hun voornaamste klacht is de meeste kans op slaapstoornissen hebben. Bij een onderzoek van Dr Bennett (Oregon Health Science University) waaraan 70 vrouwen met fibromyalgie en 55 gezonde vrijwilligers meededen is komen vast te staan dat het grootste gedeelte van de fibromyalgie patiënten met een verstoorde delta slaap ook een HGH (groeihormoon) deficiëntie hadden. Dit onderzoek bevestigde dat er een relatie bestaat tussen fibromyalgie pijnklachten en slaapstoornissen. Een verbetering van de slaapstoornissen heeft daarom, in mijn visie, de hoogste prioriteit bij de behandeling van fibromyalgie.

Help anderen met hun gezondheid en deel deze informatie

Welkom op deze website
Alles over de ziekte
Alles over de behandeling
Consult aanvraag

Dit hoofdstuk is speciaal bedoeld voor Fibromyalgie patiënten met doorslaapproblemen

Fibromyalgie discussie forum

Behandeling fibromyalgie

Waarom een fibromyalgie forum?

Ik heb voor fibromyalgie patiënten een fibromyalgie webforum op gezet. Het fibromyalgie forum kan door fibromyalgie patiënten gebruikt worden om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Je kan via dit webforum met elkaar discussiëren, privé berichten voor elkaar achter laten en emaillen. Het webforum functioneert ook als een elektronisch archief dus alle berichten worden bewaard. Lees eerst de korte handleiding. Oefen wat en ga dan naar het Fibromyalgie Forum.

Email channel voor automatische updates over fibromyalgie

Voor fibromyalgie patiënten heb ik ook een email channel opgezet. Via dit channel houd ik fibromyalgie patiënten op de hoogte van veranderingen van mijn bestaande artikelen en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de behandelign van fibromyalgie. Je kan meedoen aan het channel door je aan te melden via deze pagina. Natuurlijk kan je elk moment stoppen door je via dezelfde pagina weer af te melden.