Orthomoleculaire behandeling van fibromyalgie

Fibromyalgie is een syndroom dat gepaard gaat met hevige spierpijnen in verschillende delen van het lichaam, stijfheid, slaapstoornissen en ernstige vermoeidheid. Fibromyalgie is moeilijk te diagnosticeren. Er bestaat geen bloedtest die uitwijst dat u fibromyalgie heeft. Meestal wordt de diagnose fibromyalgie door een reumatoloog door middel van uitsluiting uitgevoerd. Zodra echter de diagnose fibromyalgie gesteld is eindigt het consult met uw reguliere arts. Hij kan niets meer voor u doen. Hij zal u nog adviseren om een cursus te volgens waarin u geleerd wordt hoe u met uw vermoeidheid moet leren leven en hij zal u pijnstillers voorschrijven. Hiermee eindigt de reguliere behandeling van fibromyalgie.

Help anderen met hun gezondheid en deel deze informatie

Welkom op deze website
Alles over de ziekte
Alles over de behandeling
Gratis supplementadvies

Orthomoleculaire geneeskunde en fibromyalgie

Behandeling fibromyalgie

Orthomoleculair gezien heeft u echter nog vele mogelijkheden voor de behandeling van fibromyalgie. U kunt:


  1. proberen eventuele slaapstoornissen te genezen waardoor de kwaliteit van de slaap toeneemt en u beter uit rust,

  2. proberen overmatige pijnprikkels door middel van het gebruik van natuurlijkje stoffen te ver
  3. minderen,
  4. het zuurstoftransport in het lichaam verbeteren waardoor u minder snel moe wordt of
  5. op cellulairniveau voor voldoende voedingsstoffen zorgen waardoor uw lichaam meer bio-energie kan maken.


Bij meer dan 90% van alle fibromyalgie patiënten heeft de bovenstaande aanpak een positief resultaat: fibromyalgie klachten verminderen en sommigen patiënten genezen in zijn geheel van fibromyalgie.

Het behandelingsprotocol voor fibromyalgie is ontwikkeld op basis van principes uit de orthomoleculaire geneeskunde. Orthomoleculaire geneeskunde wat is dat nu weer? Dat is eenvoudig uitgelegd. “Ortho” betekent “goede” en “moleculair” is een ander woord voor “molecuul”. Dus orthomoleculaire geneeskunde betekent geneeskunde met goede moleculen, dus: genezing m.b.v. vitamines, mineralen, aminozuren, enzymen en spoorelementen. Orthomoleculaire geneeskunde is een geneeskunde waarbij geprobeerd wordt het lichaam te ondersteunen zich zelf te genezen. Dat lukt niet altijd, maar vaak wel en ook voor de orthomoleculaire geneeskunde geldt: voorkomen is beter dan genezen.

De orthomoleculaire geneeskunde gebruikt alleen middelen met een natuurlijke oorsprong. Op deze wijze kan fibromyalgie op een veilige manier worden behandeld.

Orthomoleculair informatiecentrum fibromyalgie