Fibromyalgie: slecht zuurstof transport

Een groot aantal fibromyalgie patiënten hebben een verminderde zuurstof transport van de rode bloedlichaampjes (hemoglobine) naar het weefsel (dus ook de spieren). Deze stoornis kan eenvoudig worden aangetoond door een fibromyalgie patiënt te laten uitademen en dan zijn adem zo lang mogelijk vast te houden. In 70% van de fibromyalgie gevallen houdt hij dat veel korter vol dan gezonde mensen, die geen fibromyalgie hebben. Doe zelf eens een test en laat een gezonde partner of vriend deze test ook eens doen om te vergelijken. Door dit slechte zuurstof transport verzuren spieren bij fibromyalgie patiënten eerder dan bij gezonde mensen. Vermoeidheid en pijn zijn het gevolg. Deze stoornis kan met MSM en B12 injecties worden behandeld.

Help anderen met hun gezondheid en deel deze informatie

Welkom op deze website
Alles over de ziekte
Alles over de behandeling
Consult aanvraag

Zuurstof meting geeft een duidelijk beeld

Behandeling fibromyalgie

Als er via een pulsoximeter (zuurstofmeter) via bijvoorbeeld de vinger het zuurstofgehalte in het bloed wordt gemeten dan ziet men bij fibromyalgie patiënten tijdens het inhouden van de adem een fenomeen dat we helemaal niet zouden verwachten: het zuurstofgehalte in het bloed daalt niet, hetgeen we wel zouden verwachten. Er is dus kennelijk wel zuurstof genoeg in het bloed, alleen wordt het niet naar het weefsel getransporteerd.

Slecht zuurstof transport is bij fibromyalgie een oorzaak van pijn en vermoeidheid


Breathing exercise to increase 2,3 DPG


Cardiovascular adaptation to exercise at high altitude, Grover RF, Weil JV, Reeves JT, MEDLINEInhale through your nose for four seconds. Hold your breath for seven seconds. Exhale through tightly pursed lips for eight seconds, creating back-pressure. You should be able to hear the air being forced out of your mouth. Do this eight times in a row, twice a day. If you feel light-headed, just do it six times, or until you begin to feel light-headed, and then build up to eight times. It takes two and a half minutes twice a day. If you’re only breathing for four seconds, and you’re not breathing for 15 seconds, eight times in a row, you’re getting a progressive loss of oxygen in the blood, and the body interprets that as a rise in altitude. And the body starts generating 2,3 DPG. Weil and others have shown that it takes several weeks to several months to get a 2,3 DPG shift. You can detect the 2,3 DPG shift yourself very simply; if red-cell 2,3 DPG is increasing, that breath-holding will get easier and easier and easier.


Het bloed geeft de zuurstof niet af aan weefsel

Een verminderd zuurstof transport van de rode bloedlichaampjes (hemoglobine) naar het weefsel (dus ook de spieren) komt in sommige gevallen bij zowel CVS/ME als fibromyalgie patiënten voor. Deze stoornis kan eenvoudig worden aangetoond door een fibromyalgie patiënt te laten uitademen en dan zijn adem zo lang mogelijk vast te houden (geen zuurstof in de longen). In 70% van de fibromyalgie gevallen houdt hij dat veel korter vol dan gezonde mensen, die geen fibromyalgie hebben. Als er via een pulsoximeter via bijvoorbeeld de vinger het zuurstofgehalte in het bloed wordt gemeten dan ziet men bij fibromyalgie patiënten tijdens het inhouden van de adem een fenomeen dat we helemaal niet zouden verwachten: het zuurstofgehalte in het bloed daalt niet, hetgeen we wel zouden verwachten. Er is dus kennelijk wel zuurstof genoeg in het bloed, alleen wordt het niet naar het weefsel getransporteerd. Het verstoorde zuurstof transport naar cellulair weefsel kan de volgende oorzaken hebben.


  • het hoge niveau aan gifstoffen waarvan een groot gedeelte bestaat uit vrije radicalen, heeft in deze fase het functioneren van de cellen dermate verstoort dat er een verzuring (acidose) binnen de cel optreedt Het lichaam neutraliseert deze verzuring door het bloed meer basisch (alkalosis) te maken. Dit laatste vermindert de capaciteit van het bloed om zuurstof te transporteren.
  • door een mitochondriale (energie centrales binnen de cel) disfunctie (verstoring in de werking) wordt er minder ATP (bio-energie) gemaakt. Hierdoor zakt, volgens de Gibbs formule, het niveau van gluththion in de cel. Door deze gluthathion verlaging wordt het citraatniveau binnen de cel verhoogd. Citraat blokkeert de werking van (2,3 DPG). 2,3 DPG wordt door hemoglobine gebruikt om zuurstof te kunnen afstaan aan cellen. Als de werking van 2,3 DPG door een te hoog citraatgehalte wordt geblokkeerd, wordt het zuurstof transport naar het weefsel ernstig verstoord.

Er ontstaan een scala aan klachten als zuurstof niet goed naar het weefsel getransporteerd wordt: (1) vermoeidheid, (2) spierpijn, (3) groei stimulering anaërobe (zonder zuurstof werkende) pathogene organismen, zoals schimmels, Mycoplasma, Chlamydia pn. Precies de infecties die bij CVS/ME patiënten vaak voorkomen.Het lichaam probeert het citraatniveau in de cellen omlaag te brengen door het via de nieren af te voeren. Bij patiënten met deze stoornis is dan ook een verhoogd citraatniveau in de urine meetbaar. Helaas werkt dit “reddingsproces” niet helemaal vlekkeloos omdat citraat in staat is om magnesium aan zich te binden die hierdoor ook via de nieren en de urine wordt uitgescheiden. Een ernstige magnesium deficiëntie (tekort) is het gevolg. Een magnesium deficiëntie heeft gevolgen voor ons vaatstelsel, vooral voor de microcapilairen (haarvaten). Een magnesium deficiëntie vermindert de bloeddoorstroming op dit niveau. Hierdoor ontstaat er opnieuw een zuurstof tekort, o.a. in spierweefsel. Vindt u het gek dat fibromyalgie patiënten soms ernstig vermoeid zijn? Ik niet!!Het lichaam probeert het bloed minder basisch te maken door het bloedvolume te verminderen (contractie alkalosis). Dit heeft tot gevolg dat een aantal fibromyalgie patiënten een te lage bloeddruk krijgen. Behandeling met Florinef (fludrocortisonacetaat) om het bloedvolume te vergroten heeft bij deze patiënten geen zin. Het lichaam zal de werking van Florinef tegen gaan door het volume laag te houden vanwege het zuur / base probleem.

Referenties zuurstofstoornissen bij fibromyalgie


  1. 2,3-diphosphoglycerate lowers the affinity of haemoglobin A for oxygen by binding to and stabilising deoxyhaemoglobin
  2. 2,3-diphosphoglycerate test
  3. Cardiovascular adaptation to exercise at high altitude. Grover RF, Weil JV, Reeves JT