Fibromyalgie: B12 injekties

Twee onderzoekers hebben reeds in 1987 aangetoond, Mukherjee TM, Smith K, Maros K. Abnormal red-blood-cell morphology in myalgic encephalomyelitis. Lancet 1987;2:328-329, dat B12 injectie de klachten bij CVS/ME patiënten kunnen verminderen. Tijdens dit onderzoek bleek dat bij CVS/ME patiënten 40 – 100% van de rode bloedlichaampjes (erytrocyten) een afwijkende vorm hadden waardoor zij niet meer op een eenvoudige wijze de haarvaten konden passeren. De onderzoekers postuleerden dat dit mogelijk gevolgen zou kunnen hebben voor het zuurstof transport naar de cellen, maar ook voor het transport van afvalstoffen van uit de cellen. Bij 50% van de proefpersonen met CVS/ME werd de vorm van de rode bloedlichaampjes weer normaal na een injectie met 1000mcg cyanocobolamine. Deze patiënten voelden zich daarna ook minder vermoeid en hadden minder pijn.

Welkom op deze website Alles over de ziekte Alles over de behandeling Consult aanvraag

Verbetering zuurstoftransport bij fibromyalgie met B12 injekties

Behandeling fibromyalgie

Klachten veroorzaakt door een B12 deficiëntie

Een vitamine
B12 deficiëntie (tekort) kan een groot aantal klachten veroorzaken. Door een tekort aan B12 kan, door een verstoord samenspel tussen B6 en Foliumzuur, een te hoog homocysteïne niveau ontstaan. Een te hoog homocysteïne niveau vergroot de kans op hart en vaatziekten, een beroerte, osteoperosis (botontkalking) en Alzheimer. Voor sommige artsen is een te hoog homocysteïne niveau een indicatie voor een mogelijke B12 deficiëntie .Als homocysteïne op de juiste manier, door het gebruik van B12, B6 en foliumzuur, wordt afgebroken, wordt het omgezet in metheonine, wat op zijn beurt weer wordt omgezet in SAMe. SAMe is belangrijk voor de productie van verschillende belangrijke neurotransmitters. Een tekort aan deze neurotransmitters kan de pijnsensatie versterken. Een B12 deficiëntie kan stoornissen in ons zenuwstelsel veroorzaken maar ook bloedarmoede. Bloedarmoede (anemie) wordt in eerste instantie door extra ijzer (staalpillen) suppletie behandeld. Soms werkt dat niet omdat de anemie niet door een ijzer deficiëntie maar door een tekort aan B12 wordt veroorzaakt. Andere klachten die door een tekort aan B12 kunnen worden veroorzaakt zijn: (1) evenwicht problemen, vooral in het donker, (2) kortademigheid, (3) vermoeidheid, (4) doof gevoel en / of tintelingen in vingers en tenen, (5) gebrek aan eetlust

Mogelijke oorzaken B12 deficiëntie

Een tekort aan B12 kan ontstaan doordat de maagcellen geen intrinsieke factor aanmaken. Deze stof zorgt er voor dat B12 uit ons voedsel opgenomen kan worden. Een tekort aan intrinsieke factor verslechtert de opname van B12. Deze stoornis heet pernicieus anemie. Een operatie aan de maag kan ook de productie van intrinsieke factor verstoren en daardoor een B12 deficiëntie veroorzaken. Patiënten die op de een of andere manier slecht B12 opnemen kunnen worden behandeld met intramusculaire B12 injecties.
Abnormally-shaped erythrocytes (red blood cells) block cellular respiration

Both Mukherjee and Simpson have provided evidence that CFS symptoms are associated with an increased percentage of abnormally-shaped erythrocytes (non-discocytes). Mukherjee has found that, in CFS sufferers, 40-100 percent of their erythrocytes are grossly deformed and can be identified as rigid stomatocytes and dimpled spherocytes. Erythrocytes normally measure eight microns in diameter, while the diameter of the vessels through which they flow may be only three microns. Mukherjee and Simpson have each postulated that loss of the normal biconcave form impairs the ability of erythrocytes to change shape in order to traverse the microcirculation. The result is a reduction in blood flow on the microcirculatory level, causing an oxygen deficit and an accumulation of by-products of cellular respiration. This pathophysiological change could help to explain why CFS patients often present with symptoms referable to multiple organ systems.
abstract

B12 vermindert de incidentie van abnormaal gevormde rode bloedlichaampjes bij ME en fibromyalgie

Twee onderzoekers hebben reeds in 1987 aangetoond, Mukherjee TM, Smith K, Maros K. Abnormal red-blood-cell morphology in myalgic encephalomyelitis. Lancet 1987;2:328-329, dat B12 injectie de klachten bij CVS/ME patiënten kunnen verminderen. Tijdens dit onderzoek bleek dat bij CVS/ME patiënten 40 – 100% van de rode bloedlichaampjes (erytrocyten) een afwijkende vorm hadden waardoor zij niet meer op een eenvoudige wijze de haarvaten konden passeren. De onderzoekers postuleerden dat dit mogelijk gevolgen zou kunnen hebben voor het zuurstof transport naar de cellen, maar ook voor het transport van afvalstoffen van uit de cellen. Bij 50% van de proefpersonen met CVS/ME werd de vorm van de rode bloedlichaampjes weer normaal na een injectie met 1000mcg cyanocobolamine. Deze patiënten voelden zich daarna ook minder vermoeid en hadden minder pijn. Bij de andere 50% waarvan de klachten niet verminderde bleven de rode bloedlichaampjes afwijkend van vorm.

Deze stoornis in de microcirculatie veroorzaakt bij sommige patiënten klachten op plaatsen die langdurig cantact maken met andere objecten zoals bijvoorbeeld zitvlak en stoel of voetzool en schoen.

Dosering en frequentie

Volgens mijn informatie is een “interactieve” behandeling waarbij de arts de dosis en frequentie laat afhangen van het resultaat bij de patiënt de beste manier van behandelen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de injecties worden vervangen door een oraal B12 preparaat samen met een goede multi-vitamine.
  • De therapeutische dosis voor intramusculaire hydroxycobalamine injectie ligt voor CVS/ME en FMS patiënten tussen de 500 – 2500mcg / 2ml.
  • Start met intramusculaire hydroxycobalamine injecties 1000mcg / 2ml. Als de klachten na een drie dagen niet verminderen verhoog dan de dosis met 1000mcg. Doe dat tot een maximum dosis van rond de 5000mcg
  • Reageert de patiënt goed op de injectie(s) kijk dan hoe lang de verbetering stand houdt. Neem dat als maat voor de frequentie.
  • Worden de klachten de eerste dagen erger, en dan pas later beter, verlaag dan de dosis
  • Probeer deze behandelingsvorm tenminste 10 – 12 weken.
  • Start daarna met een goed B12 supplement en bouw de injecties af in frequentie. Een B12 supplement op basis van dibencozide voor onder uw tong is een goede keuze.
Omdat B12 injecties bij een dosis van 500 – 2500mcg/2ml erg veilig en goedkoop zijn adviseer ik elke CVS/ME/FMS patiënt om een arts te zoeken die, ondanks een normale bloedwaarde, B12 injecties wil toepassen voor het verminderen van pijn en vermoeidheid.

Referenties

  1. Increased concentrations of homocysteine in the cerebrospinal fluid in patients with fibromyalgia and chronic fatigue syndrome.
  2. Neuropsychiatric disorders caused by cobalamin deficiency in the absence of anemia or macrocytosis
  3. Lindenbaum J, Rosenberg IH, Wilson PW, Stabler SP, Allen RH. Prevalence of cobalamin deficiency in the Framingham elderly population, Am J Clin Nutr. 1994 Jul;60(1):2-11.
  4. Red Blood Cells