Behandeling van het premenstrueel syndroom met calcium

De toepassing van extra calcium bij de behandeling van premenstruele klachten is het best onderbouwd met wetenschappelijk onderzoek. Waarschijnlijk werkt het beter voor vrouwen die een tekort hebben. Calcium moet wel voorzichtig worden toegepast. Te veel, vooral zonder extra vitamine D en magnesium kan de kans op hart en vaatziekten verhogen.

Help anderen met hun gezondheid en deel deze informatie

Welkom op deze website
Alles over de ziekte
Alles over de behandeling
Gratis advies

Calcium een wondermiddel bij PMS?

Behandeling van het premenstrueel syndroom met calcium

Voor dit mineraal is van alle supplementen die kunnen worden toegepast bij het premenstruele syndroom het meeste bewijs van werkzaamheid beschikbaar1-14. Wat dat betreft zou je het best een wondermiddel kunnen noemen. Er is zelfs een onderzoek dat aangeeft dat een tekort aan calcium de oorzaak kan zijn van PMS klachten1. Extra calcium kan ondermeer vermoeidheid, depressie, vocht vasthouden en vreetbuien helpen verminderen4,6.

Een dosis van 1200 – 1600 mg calcium blijkt voldoende om klachten te verminderen. Deze dosis kan naar beneden worden bijgesteld als vrouwen via voeding ook veel calcium binnen krijgen8. Calciumcarbonaat is waarschijnlijk de beste keuze bij het behandelen van premenstruele klachten11.

Een adequate calciuminname voor volwassenen is ongeveer 1 gram per dag. De maximale inname bedraagt 2,5 gram per dag. Zekerheid over een juiste calciumdosering kunt u krijgen via bloedonderzoek. De waarde in serum behoort tussen 2,10 – 2,65 mmol/l te liggen.

Waarschuwing: Calcium suppletie is niet helemaal zonder gevaar. Een groot onderzoek waaraan 11.921 proefpersonen deelnamen liet zien dat dit mineraal, zonder de toevoeging van vitamine D, het risico op een hart en vaatziekte kan verhogen15. Bovendien is het verstandig om aan calcium suppletie ook magnesium toe te voegen en wel in een verhouding Mg : Ca = 1 : 2 omdat anders een risico op trombose kan ontstaan16.

Vitamine D

PMS milk commercial

Er is geen goed onderzoek beschikbaar dat aangeeft dat vitamine D met succes ingezet kan worden om klachten, die ontstaan door het premenstruele syndroom, te verminderen. Wel zijn er onderzoeken beschikbaar die aangeven dat vitamine D mogelijk een relatie kan hebben met het optreden van PMS klachten17-21. Er is één onderzoek dat aangeeft dat een lager vitamine D niveau in het bloed meer PMS klachten geeft20. Er is ook een studie die laat zien dat een tekort aan vitamine D stemmingswisselingen bij vooral vrouwen kan veroorzaken22.

Op basis van bloedonderzoek, dat uitgevoerd kan worden door de huisarts, kan worden vastgesteld of er sprake is van een vitamine D tekort. De referentie voor vitamine D bedraagt 50 – 150 nmol/L. Een goede gezonde vitamine D waarde ligt tussen de 80 – 100 nmol/L.

Wetenschappelijk onderzoek over calcium

Klik hier voor GRATIS advies orthoomoleculaire van behandeling het premenstrueel syndroom

Alle beweringen in dit artikel worden met wetenschappelijk onderzoek onderbouwd. De kleine cijfertjes op deze pagina geven aan welk onderzoek gebruikt werd. U kunt dit onderzoek online nalezen op de pagina wetenschappelijk onderzoek.

Gratis advies orthomoleculaire behandeling van het premenstrueel syndroom

Supplementen werken alleen als ze in de juiste dosering worden gebruikt en als de supplementen zo gemaakt worden dat ze goed in het lichaam worden opgenomen. Eventuele andere aandoeningen spelen ook een rol bij de bepaling van de keuze van een supplement. Dat is best lastig om allemaal zelf uit te zoeken daarom geef ik u graag een gratis advies.