Behandeling van cardiomyopathie en hartfalen met Carnitine

Carnitine (l-carnitine) is een aminozuur en komt in een lage dosis in onze voeding voor. Gelukkig wordt carnitine ook door ons lichaam zelf gemaakt. Carnitine zorgt er voor dat hartcellen voor een goede werking over voldoende brandstof kunnen beschikken. Een tekort aan carnitine kan cardiomyopathie of hartfalen veroorzaken.

Help anderen met hun gezondheid en deel deze informatie

Welkom op deze website
Alles over de ziekte
Alles over de behandeling
Consult aanvraag

Carnitine tekort bij cardiomyopathie en hartfalen

Carnitine is essentieel voor een gezond hart

Carnitine transporteert vetzuren naar de mitochondria

L-Carnitine speelt een zeer belangrijke rol bij de verbranding van vet. Het eigenlijke proces is heel ingewikkeld, maar het komt er op neer dat l-carnitine er voor zorgt dat vetzuren de energiecentrales (mitochondria) in de cel binnen kunnen komen om daar tot bio-energie, ATP, verbrand te worden1-3. Hartcellen zijn voor hun energievoorziening voor 60-70% afhankelijk van de verbranding van vetzuren4,5,26. Een voldoende carnitineniveau is daarom met recht van levensbelang voor een goede werking van het hart.

Een tekort aan l-carnitine veroorzaakt cardiomyopathie

Het is dan ook niet verwonderlijk dat een carnitinetekort het risico op het ontwikkelen van cardiomyopathie vergroot6,7. Gelukkig komt deze primaire vorm van carnitinedeficiëntie maar erg weinig voor10.

Een secundaire carnitinedeficiëntie komt vaker voor en kan worden veroorzaakt door een ernstige ziekte zoals bijvoorbeeld cardiomyopathie of hartfalen8-12. Door deze ziekten is de normale aanvoer van carnitine, uit voeding en eigen lichaamsproductie, niet meer voldoende12. Bij cardiomyopathie en hartfalen is er dus duidelijk sprake van een vicieuze cirkel waardoor de ziekte zonder suppletiemaatregelen alleen maar erger wordt. Cardiomyopathie en hartfalen veroorzaken een l-carnitine tekort en dit tekort verergert deze aandoening. Het is daarom aan te bevelen om, vooral als de oorzaak van de cardiomyopathie niet bekend is (idiopatische cardiomyopathie), zo spoedig mogelijk met l-carnitine suppletie te starten11.

L-Carnitine bij de behandeling van cardiomyopathie en hartfalen

Er zijn vele wetenschappelijke studies beschikbaar die aangeven dat carnitinesuppletie met succes ingezet kan worden bij deze ernstige ziekte13-25. Carnitine mag daarom, net als Q10, niet ontbreken bij de behandeling van cardiomyopathie en hartfalen.

Carnitine therapie was in staat om het uithoudingsvermogen van patiënten te verbeteren13, carnitine verbeterde de functie van de linker hartkamer16 en was zelfs werkzaam voor cardiomyopathie met een genetische oorsprong17,18. Verder geeft onderzoek ook aan dat carnitine met succes is toegepast bij de behandeling van kinderen met cardiomyopathie en hartfalen24,25.

Human Metabolism Map

In Depth on Carnitine

Onderzoek geeft ook aan dat propionyl-l-carnitine (PLC) waarschijnlijk de beste vorm is om te gebruiken bij de behandeling van deze aandoening19-23. Een nadeel van PLC is dat het alleen als supplement beschikbaar is en dat L-carnitine in Nederland als geneesmiddel is ingeschreven zodat een arts het kan voorschrijven en de zorgverzekering het vergoedt.

De veiligheid van carnitine

Een dosis van 2000mg l-carnitine per dag wordt voor volwassenen als zeer veilig beschouwd27. Carnitine is zelfs zo veilig dat het ook kan worden toegepast bij de behandeling van baby’s die zijn gediagnosticeerd met een carnitinetekort of cardiomyopathie28,29

L-Carnitine is in Nederland een geneesmiddel en kan daarom ook op recept via een arts voorgeschreven worden. Het is goedgekeurd voor het gebruik bij baby’s en kinderen. Het CGB, het overheidsinstituut dat de veiligheid van de Nederlandse geneesmiddelen bewaakt, schrijft het volgende over carnitine30:

Dosering en toxiciteit


  • Dosering zuigelingen: 100-150 mg/kg lichaamsgewicht
  • Dosering Kinderen tot 12 jaar: 50-100 mg/kg lichaamsgewicht
  • Indien er geen verbetering optreedt in de klinische en biochemische symptomen/spierzwakte, kan de dosering verhoogd worden tot 15 gram per dag, gedurende korte tijd
  • Er is geen toxiciteit gerapporteerd. Hoge doseringen levocarnitine zijn geassocieerd met diarree.

Verder schrijft het CBG over de functie van l-carnitine het volgende:

“Levocarnitine is noodzakelijk voor het transport van lang-keten vetzuren over het binnenmembraan van de mitochondria naar de mitochondriale matrix , waar de beta-oxidatie plaatsvindt met als resultaat productie van ATP.” En dat is nu precies de reden waarom carnitine in dit protocol is opgenomen.

Wetenschappelijke informatie over l-carnitine

Alle beweringen in dit artikel worden met wetenschappelijk onderzoek onderbouwd. De kleine cijfertjes op deze pagina geven aan welk onderzoek gebruikt werd. U kunt dit onderzoek online nalezen op de pagina wetenschappelijk onderzoek.