Behandeling van cardiomyopathie / hartfalen met Vitamine C (ascorbinezuur)

Vitamine C (ascorbinezuur), een in water oplosbare antioxidant, is van onschatbare waarde voor het behoud van een goede gezondheid. Bij cardiomyopathie en hartfalen verbetert extra vitamine C de functie van de epitheelcellen in het hart en kan het risico op atrium fibrilleren verminderen.

Help anderen met hun gezondheid en deel deze informatie

Vitamine C van onschatbare waarde voor de gezondheid

Vitamine C (ascorbinezuur) is van onschatbare waarde voor het behoud van een goede gezondheid. Het vermindert het risico op verschillende soorten kanker, staar, hart- en vaatziekten, verhoogt het HDL en vermindert oxidatie van LDL19,21. Het Voedingscentrum houdt al veertig jaar vol dat de dagelijks aanbevolen dosis voor ascorbinezuur 60mg bedraagt. Zij hebben deze waarde voor volwassenen recent verhoogd naar 70mg per dag20. Onderzoek geeft echter al meer dan 10 jaar aan dat een ADH van 80 – 200mg veel beter zou zijn voor onze gezondheid21-23. Bovendien vergeet het Voedingscentrum aan te geven dat de ADH voor rokers tenminste 60mg per dag hoger moet zijn21.

Er is misschien een reden voor de conservatieve opstelling van het Voedingscentrum. Want als door het Voedingscentrum hogere waarden worden geadviseerd, dan wordt het veel duidelijker dat de Nederlandse voeding ascorbinezuur tekorten vertoont.

Extra ascorbinezuur vermindert de endotheeldysfunctie

Bij aandoeningen zoals cardiomyopathie en hartfalen is de werking van de endotheelcellen vaak verstoord. Het endotheel is een bedekkend laagje aaneengesloten cellen dat de binnenkant van het hart, de bloedvaten en lymfevaten bedekt. Endotheelcellen bevinden zich vooral aan de binnenkant van het hart en en bloedvaten1-5.

De mate van verstoring wordt in verband gebracht met de progressie van cardiomyopathie3. Een endotheeldysfunctie hoort ook heel duidelijk bij het ziektebeeld van diabetische cardiomyopathie4. Het vroegtijdig afsterven van epitheelcellen komt ook vaak voor bij cardiomyopathie en hartfalen. Het geneesmiddel carvediol wordt toegepast om dit te voorkomen5.

Extra vitamine C vermindert bij cardiomyopathie en hartfalen ook het vroegtijdig afsterven van endotheelcellen en verbetert de werking van deze cellen6-9. Extra vitamine C kan bij cardiomyopathie een reeds bestaande verstoorde werking van endotheelcellen herstellen8.

Extra vitamine C vermindert het risico op atriumfibrilleren

De hartritmestoornis atriumfibrilleren komt bij cardiomyopathie en hartfalen erg vaak voor. Een slecht werkende linkerhartkamer verhoogt het risico op atriumfibrilleren. Deze hartritmestoornis verhoogt het risico op overlijden10,11. Oxidatieve stress wordt gezien als oorzaak van atriumfibrilleren12,13.

Extra vitamine C kan het risico op atriumfibrilleren verlagen12-14. Vitamine C kan veilig naast andere geneesmiddelen, zoals door de cardioloog voorgeschreven bétablokkers, worden gebruikt14.

Vitamine C en het gebruik van nitraten

Nitraten worden als geneesmiddel (onder de tong) ingezet bij angina pectoris. Angina pectoris is een drukkend, respectievelijk zwaar gevoel en/of pijn midden op de borst (angineuze pijn) dat ontstaat als de hartspier niet voldoende bloed toegevoerd krijgt om het hart zijn werk te laten doen 15,16. Bij langdurig gebruik blijken deze middelen echter minder goed te gaan werken17. Extra ascorbinezuur kan deze nitraatintolerantie bij hartfalenpatiënten verminderen18.

De veiligheid van ascorbinezuur

Vitamine C is als supplement bijzonder veilig en kan zonder probleem gebruikt worden in een dosis van 2000mg verdeeld over de dag23. Bij sommige patiënten kan deze dosis darmproblemen geven. Halveer in dat geval de dagelijkse dosis.

Patienten die zijn gediagnosticeerd met de ijzerstapelingsziekte hemochromatose, moeten voorzichtig zijn met vitamine C omdat hierdoor de ijzeropname wordt verbeterd. De aanbevolen maximale inname van vitamine C (voeding en supplementen) voor deze groep bedraagt 100mg per dag24

Wetenschappelijke informatie over vitamine C

Alle beweringen in dit artikel worden met wetenschappelijk onderzoek onderbouwd. De kleine cijfertjes op deze pagina geven aan welk onderzoek gebruikt werd. U kunt dit onderzoek online nalezen op de pagina wetenschappelijk onderzoek.