Behandeling cardiomyopathie en hartfalen met Q10

Q10 komt in kleine hoeveelheden in onze voeding voor. Maar wordt ook, als alles goed gaat, door het lichaam zelf gemaakt. Q10 speelt een heel belangrijke rol bij de productie van bio-energie. Onderzoek laat zien dat patiënten met cardiomyopathie of hartfalen tekorten hebben aan Q10. Het is zelfs zo dat de mate van tekorten een duidelijke relatie hebben met de ernst van de aandoening en het te verwachten tijdstip van overlijden.

Help anderen met hun gezondheid en deel deze informatie

Welkom op deze website
Alles over de ziekte
Alles over de behandeling
Consult aanvraag

Q10 tekorten bij cardiomyopathie en hartfalen

Q10 is een belangrijk onderdeel van elektronen transport systeem

Een groot aantal onderzoeken laat zien dat patiënten met cardiomyopathie of hartfalen tekorten vertonen aan Q101-7. Het tekort aan Q10 is een maat voor de ernst van deze ziekte1,7. Bovendien kan uit de mate van het Q10 tekort zelfs het risico op overlijden worden afgeleid6,35. Dit is niet vreemd als men bedenkt dat Q10 een essentiële factor is bij de productie van de bio-energetische stof ATP. Hierdoor zijn hartcellen, die heel veel werk moeten verzetten, zeer gevoelig voor Q10 tekorten6,7.

Tekorten aan Q10 kunnen grote gevolgen hebben voor de progressie van zowel cardiomyopathie als hartfalen. Patiënten moeten dan ook oppassen met het gebruik van cholesterolverlagende geneesmiddelen van de statine klasse zoals: simvastatine, lovastatine, pravastatine en zocor want zij verlagen het niveau van Q10 in het lichaam8-12. Deze verlaging van het Q10 niveau heeft ernstige gevolgen voor het hart10. Wetenschappelijk onderzoek geeft daarom aan dat bij cholesterolgeneesmiddelen van de statine klasse ook extra Q10 gebruikt moet worden9.

Q10 effectief bij de behandeling van cardiomyopathie en hartfalen

Een tekort aan bio-energie is een van de belangrijkste struikelblokken bij de behandeling van cardiomyopathie en hartfalen1,26. Daarom moet er tijdens de behandeling voor worden gezorgd dat hartcellen over voldoende energie beschikken1. Extra Q10 is een van de mogelijkheden om de energie in het hart op een gezond niveau te brengen.

Kleine energiecentrales, de zogenaamde mitochondria, produceren de benodigde bio-energie ATP in de cellen. Dat gebeurt ook in onze hartcellen. Q10 speelt in dit proces een centrale rol. Q10 zorgt er voor dat er voldoende ATP geproduceerd kan worden maar werkt ook als krachtige antioxidant om schade die in de mitochondria kan ontstaan door het vrij komen van vrije radicalen te verminderen13. Genetische afwijkingen, veroudering en het gebruik van cholesterolgeneesmiddelen kunnen de hoeveelheid Q10 in het lichaam verlagen. Helaas is het niet mogelijk om het Q10 niveau op peil te brengen door een gezonde voeding. De enige optie die hier openblijft is het gebruik van Q10 supplementen14.

Ubiquinol, Kevin’s Story

The importance of Q10

Het is dan ook niet vreemd dat er een groot aantal wetenschappelijke onderzoeken beschikbaar zijn die aangeven dat Q10, tezamen met de geneesmiddelen die de cardioloog voorschrijft, met succes ingezet kan worden bij de behandeling van cardiomyopathie en hartfalen15-31.


Extra beweging versterkt de werking van Q10. Cardiofitness zou een goede activiteit voor u kunnen zijn. Overleg echter eerst met uw cardioloog voordat u in de sportschool begint. Vraag hem hoe ver u uw lichaam mag belasten.

Q10 is in staat om de pompfunctie van het hart te verbeteren15,16. Q10 blijkt ook goed te werken voor patiënten uit de zwaarste klassen van hartfalen (NYHA II en III) en voor patiënten waarvan men verwacht dat ze binnen twee jaar zouden kunnen overlijden17,18,27. Er is zelfs onderzoek beschikbaar dat aangeeft dat Q10 met succes is toegepast bij patiënten die op de transplantatielijst waren opgenomen19,20. Ook is er onderzoek dat aangeeft dat Q10 met succes toegepast kon worden bij patiënten die niet reageerden op de klassieke behandeling met geneesmiddelen zoals diuretica, ACE remmers, bètablokkers en dioxine21.

Het is verstandig om naast het gebruik van Q10 ook te zorgen voor extra beweging. Het blijkt zo te zijn dat Q10 en beweging synergetisch werken en zo de genezing kunnen bespoedigen22.

De veiligheid van Q10

Toxologisch onderzoek laat zien dat Q10 zonder enig probleem bij volwassenen kan worden toegepast in een dosis van 1200mg per dag36,37. Dat komt neer op ongeveer 12mg per kilo lichaamsgewicht per dag36.

Q10 is een bijzonder veilige stof23 en kan daarom ook worden toegepast bij kinderen met cardiomyopathie of hartfalen32-34. Daarom dienen zaalartsen van de Intensive Care Kinderen van het Sofia kinderziekenhuis Q10 op verzoek van de ouders toe aan jonge patiënten. Bij deze patiënten is de extra suppletie zeer succesvol gebleken.

Wetenschappelijke informatie over Q10

Alle beweringen in dit artikel worden met wetenschappelijk onderzoek onderbouwd. De kleine cijfertjes op deze pagina geven aan welk onderzoek gebruikt werd. U kunt dit onderzoek online nalezen op de pagina wetenschappelijk onderzoek.