Behandeling van cardiomyopathie en hartfalen met D-ribose

D-ribose is een enkelvoudige suiker of te wel een monosacharide. D-ribose is geen essentiële suiker, het kan door het lichaam zelf, uit glucose, worden gemaakt. D-ribose vormt een essentieel onderdeel van de bio-energetische stof ATP. D-ribose speelt een belangrijke rol bij de behandeling van cardiomyopathie en hartfalen omdat het kan bijdragen aan een optimale energievoorziening van het hart die nodig is voor het genezingsproces.

Help anderen met hun gezondheid en deel deze informatie

Welkom op deze website
Alles over de ziekte
Alles over de behandeling
Consult aanvraag

D-ribose is onderdeel van metabole cardiologie

D-ribose is een essentieel onderdeel van het ATP molecuul

Steeds meer cardiologen zijn er de laatste jaren van overtuigd dat de behandeling van een “ziek hart” kan worden ondersteund door het verbeteren van de energieproductie binnen het hart. Deze nieuwe richting binnen de cardiologie wordt metabole cardiologie genoemd1-4. Q10 en carnitine kunnen bij metabole cardiologie worden gebruikt om de energieproductie van het hart te verhogen. Q10 verbetert de energieproductie en carnitine zorgt er voor dat er genoeg brandstof, in de vorm van vetzuren, voor hartcellen beschikbaar is.

D-ribose vormt een essentieel onderdeel van de bio-energetische stof adenosine trifosfaat (ATP) en is hierdoor een onmisbaar onderdeel voor de metabole ondersteuning van het hart1-3. Men denkt dat extra D-ribose de mitochondria (energiecentrales) van hartcellen kan helpen bij de productie van ATP3,4. Er is al geprobeerd om via geneesmiddelen de energieproductie van het hart te verbeteren maar dat is niet echt gelukt. Daarom heeft een Amerikaans bedrijf geprobeerd het gebruik van D-ribose, als geneesmiddel bij de behandeling van hartfalen, te patenteren5.

Het gebruik van D-ribose bij cardiomyopathie en hartfalen

Tijdens een kleinschalig onderzoek, dat maar drie weken heeft geduurd, bleek het dat D-ribose de diastole werking van het hart verbeterd had6. Tijdens de diastole fase ontspant de hartspier en zuigt zich dan vol met bloed als voorbereiding op de volgende pompslag7. Ook was de grootte van de linker kamer iets afgenomen6. Tijdens dit onderzoek werd drie maal daags een dosis van 5 gram D-ribose toegepast6. Ander onderzoek bevestigd deze bevindingen maar laat ook zien dat hierdoor het uithoudingsvermogen van patiënten werd verbeterd8.

Metformine wordt voorgeschreven als u wordt gediagnosticeerd met diabetes type 2. Dit geneesmiddel mag echter niet worden gebruikt als u bekent bent met hartfalen. Metformine kan bij deze patiëntengroep een vaak dodelijke lactic acidosis veroorzaken. Bovendien kan metformine hartfalen verergeren.

De veiligheid van D-ribose

Dierproeven laten zien dat D-ribose veilig gebruikt kan worden tot een maximum dosis van 3,6 – 4,4 gram per kilo lichaamsgewicht9. Bij onderzoek naar de werking van D-ribose bij hartfalen werd voor volwassenen een dosis van drie maal daags 5 gram gebruikt. Bij deze dosis werden geen bijwerkingen gemeld6.

Wetenschappelijke informatie over d-ribose

Alle beweringen in dit artikel worden met wetenschappelijk onderzoek onderbouwd. De kleine cijfertjes op deze pagina geven aan welk onderzoek gebruikt werd. U kunt dit onderzoek online nalezen op de pagina wetenschappelijk onderzoek.