Melk is slecht voor elk

Het klinkt misschien ongelooflijk maar melk drinken blijkt het risico op botbreuken te verhogen. En het lijkt er op dat melk voor kinderen ook niet zo gezond is. Het verhoogt voor hen het risico op diabetes type 1, eczeem en astma. Neem vooral nog een glaasje melk!!

Help anderen met hun gezondheid en deel deze informatie

Waarom drinken wij een heel leven melk?

Joris Driepinter heeft zijn heup gebroken en heeft diabetes

Om de boeren te helpen tijdens de recessie begin 30er jaren

Begin jaren dertig was er een enorm melkoverschot. Er was toen ook sprake van een recessie. Vooral op het platteland ging het slecht. De boeren moesten aan het werk gehouden worden. Daarom werd in 1934 het Zuivelbureau opgericht met als taak Nederland aan het melk drinken te krijgen. Het Zuivelbureau richtte zich vooral op de jeugd, compleet met gesubsidieerde schoolmelk, “Melk moet”, de M-Brigade (1957), Joris Driepinter (1961), Melk is goed voor elk en Melk de witte motor (1983)1. Wat echter niet iedereen wist is dat het Zuivelbureau gefinancierd werd door de industrie. Dit is een belangenverstrengeling waarover in deze tijd zeker Kamervragen zouden worden gesteld1.

In de dertiger jaren was de voeding in Nederland zo schraal dat kinderen die melk dronken langer en zwaarder werden dan kinderen die dat niet deden. In de 50er jaren waren er geen “gezondheidsvoordelen” meer te zien.

We blijven melk drinken omdat ouders kinderen dat aanleren

De marketing van het Zuivelbureau heeft zijn doel ruimschoots bereikt, de nieuwe generatie Nederlanders is melk gaan drinken en blijven dat ook trouw doen als ze volwassen zijn. Sterker nog de boodschap van het Zuivelbureau, dat melk gezond zou zijn, is bij deze generatie zo goed aangekomen dat zij het werk van het bureau overnemen en ook hun kinderen melk leren drinken.

De reden dat wij melk zijn gaan drinken is niet om onze gezondheid te verbeteren maar om de agrarische industrie te steunen. De marketing van het Zuivelbureau was zo effectief dat ouders, hun kinderen nu ook leren melk te drinken.

Het Zuivelbureau is in 2003 opgegaan in de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO). De NZO behartigt alle belangen van de Nederlandse zuivelondernemingen. De NZO heeft ook de promotieactiviteiten van het Zuivelbureau overgenomen om de consumptie van melk zo veel mogelijk te stimuleren. En dat is hard nodig want de melkconsumptie loopt in Nederland langzaam terug. Daarom heeft de NZO besloten opnieuw een reclamecampagne gericht op kinderen te starten. Ze halen hiervoor zelfs een oude coryfee van stal: Joris Drie Pinter2,3.

De volgende Pillie Willie artikelen zijn herschreven

De Pillie Willie website wordt herschreven

Help anderen met hun gezondheid en deel deze nieuwe informatie.

Meer melk verhoogt risico op botontkalking

Meer melk meer botbreuken

De zuivelindustrie wil ons laten geloven dat we door meer melk te drinken sterkere botten krijgen en daardoor de kans op botbreuken kunnen verminderen. Maar is dat wel waar?

Een acht jaar durend onderzoek bij 43.063 mensen tussen de 40 en 70 jaar liet zien dat er geen verschil was in het aantal heup en bovenarm breuken tussen mensen die 2,5 glas of meer melk per dag dronken en mensen die maar één glas per week of minder dronken11. Ander onderzoek onder 72.337 vrouwen in de menopauze bevestigt de conclusie dat melk of een dieet rijk aan calcium het risico op botbreuken niet vermindert12. Maar het kan nog erger.

Hoe meer calcium hoe meer botbreuken
Hoe meer calcium inname per inwoner
hoe meer botbreuken46

De Harvard Medical School in Amerika heeft twaalf jaar lang de melkconsumptie van 121 duizend verpleegsters tussen de 39 en 54 jaar bijgehouden. De vrouwen die twee glazen melk of meer dronken liepen 45% meer kans op een gebroken heup in vergelijking met vrouwen die één glas of minder dronken13. De commissie van de Gezondheidsraad heeft dus waarschijnlijk gelijk met hun stelling dat een overmatige calciuminname tot een minder sterke botstructuur leidt45. Nog een glaasje melk?

Door te veel calcium minder sterke botstructuur

Melk bevat grote hoeveelheden calcium. In Nederland krijgen mensen die gezond eten volgens de Gezondheidsraad echter al voldoende calcium binnen. Daarom heeft de Nederlandse Gezondheidsraad eind 1998 geadviseerd geen extra calciumsuppletie te gebruiken als preventie tegen botontkalking. De Gezondheidsraad legt meer de nadruk op vitamine D suppletie. Vitamine D verbetert de opname van calcium in het lichaam. De Gezondheidsraad schrijft verder: “Omdat een overmatige calciuminneming de snelheid van botopbouw verlaagt, acht de commissie het bovendien niet uitgesloten dat dit tot een minder sterke botstructuur leidt”45.

Veel calcium (melk) zonder voldoende magnesium verhoogt risico trombose

Een Amerikaanse studie, waar werd onderzocht hoe botontkalking voorkomen kon worden, laat zien dat je niet zo maar meer calcium kan geven omdat de calcium / magnesium verhouding in het lichaam ongeveer 2 moet bedragen. Twee maal zo veel calcium als magesium. Als deze verhouding te veel oploopt door een overmatige calciuminname zonder de benodigde extra magnesium dan verhoogt dat de kans op spontane bloedstolling, of te wel trombose49.

Te veel calcium is ongezond: Calcium Plus melk zou daarom verboden moeten worden. Maar Calcium Plus Melk van Campina wordt helemaal niet verboden maar krijgt het Ik Kies Bewust logo van het Voedingscentrum48. Je kan je dan ook met recht afvragen welke belangen het Voedingscentrum nu precies behartigt, die van de zuivelindustrie of die van de Nederlandse bevolking.

Meer dan drie glazen melk verhoogt vroegtijdig risico overlijden

Maar het wordt nog erger, veel erger! Uit twee grote Zweedse studies waaraan meer dan 100.000 proefpersonen mee deden bleek dat proefpersonen die drie glazen melk of meer dronken een hogere kans hadden vroegtijdig te overlijden. De reactie van het Voedingscentrum op dit onderzoek is ronduit hilarisch. Het Voedingscentrum zegt dat zij 2,5 glas melk per dag adviseren en dat er dus niets aan de hand is. Nog een glaasje melk?

Three cups of milk increase risk early death

Tros Radar onderzoek over melk

Melk is helemaal niet geschikt voor mensen

70% van de Wereldbevolking heeft een lactose intolerantie

Melk bevat 4 – 5% lactose ook wel melksuiker genoemd. Lactose moet eerst door het enzym lactase in de darmen in glucose en galactose worden afgebroken voordat het in het lichaam kan worden opgenomen. Na onze zoogtijd neemt de hoeveelheid beschikbare lactase in ons lichaam sterk af waardoor wij moeite krijgen met het verteren van melk. Dat is niets bijzonders want 70% van de wereldbevolking verliest dit enzym na de zoogtijd4. Dit noemen we een lactose-intolerantie.

Lactose wordt afgebroken door lactase in d-galactose en d-glucose

Lactose-intolerantie veroorzaakt problemen voor de darmflora die de mens al miljoenen jaren bij zich draagt om een goede spijsvertering te bewerkstelligen. Door een lactose-intolerantie ontstaat er een verschuiving in de darmflora waardoor er allerlei toxines in de darm vrij komen die in verband worden gebracht met verhoogd risico op diabetes, artritis, multiple sclerose en sommige soorten kanker5. Dr. John Mcdougall noemt de activiteiten van instellingen als het NZO daarom “Marketing Milk and Disease“.

Lactose in melk verhoogt bij kinderen risico op astma en eczeem

Het komt steeds meer voor dat kinderen, vanwege een lactose intolerantie, melk niet kunnen verdragen. Door de lactose intolerantie ontstaan er problemen in de darmen en het immuunsysteem. Zo’n “koemelkallergie” kan bij kinderen behoorlijke problemen veroorzaken zoals astma36-39 en eczeem39-44.

Verkeerde advies van het Voedingscentrum

Melkpromotie van het Voedingscentrum

Waarom drinken we nog steeds zoveel melk in Nederland? Ik denk dat dit komt door de succesvolle marketingstrategie van de zuivelindustrie en door het advies van het Voedingscentrum om melk te drinken14. Het Voedingscentrum schrijft over melk het volgende:“In de negatieve berichtgeving wordt de indruk gewekt dat melk ongezond is en van nature alleen bedoeld voor baby’s. Gebruik van melk zou de kans op botontkalking (osteoporose) vergroten en zorgen voor een groter risico op chronische ziekten zoals kanker. Deze stellingen zijn gebaseerd op beperkt en deels gedateerd wetenschappelijk onderzoek. Ook worden ze niet ondersteund door onafhankelijke (inter)nationale voedingsinstanties.”14

Met het publiceren van bovenstaande melk promo lijkt het er op dat het Voedingscentrum gezwicht is voor de Nederlandse melklobby vanuit de zuivelindustrie. Trouwens, het is ook niet zo verstandig van het Voedingscentrum om natuurwetten te verdraaien ten gunste van de zuivelindustrie. (Koe)melk is namelijk niet “van nature alleen bedoeld voor baby’s”.

Het Voedingscentrum vindt kennelijk dat kinderen het zelfde als kalveren zijn

Koemelk is eigenlijk gemaakt om een kalf, dat bij de geboorte ongeveer 40kg woog, in een jaar te laten groeien naar 350kg. De groei van kalveren gaat zo snel dat ze binnen twee jaar volwassen zijn. Dat is tien maal sneller dan bij mensen het geval is.

Voedingscentrum oneerlijk over eten

Dat heeft de natuur zo geregeld omdat koeien in de vrije natuur prooidieren waren. Jonge dieren waren kwetsbaar voor roofdieren en moesten zo snel mogelijk groot worden. Als je een baby (koe)melk geeft dan geef je hem voeding die er op gericht is het gewicht in één jaar bijna te vertienvoudigen. Nu drinkt een baby natuurlijk niet zo veel als een kalf maar uw kind krijgt wel dezelfde groeihormonen en dezelfde grote hoeveelheden eiwitten binnen die eigenlijk voor de snelle groei van het kalf bedoeld waren. Denk nu niet groeihormonen? Die zijn toch verboden?! Dat klopt, ik bedoel hier de groeihormonen die een koe in de melk afscheidt om het kalf sneller te laten groeien. Wat zit de natuur toch mooi in elkaar!

Melk is van nature alleen bedoeld voor kalveren en niet voor mensen en al helemaal niet voor baby’s zoals u later in dit artikel kunt lezen.

Melk kan bij sommige kinderen diabetes type 1 veroorzaken

De darmwerking is bij kleine kinderen nog niet goed ontwikkeld

Het immuunsysteem van kleine kinderen moet zich nog ontwikkelen om het lichaam effectief tegen allerlei ziekten te beschermen. Kinderen pikken de ene na de andere kinderziekte op waardoor het immuunsysteem in staat is om antistoffen te maken. Hierdoor wordt het kind op latere leeftijd tegen deze ziekten beschermd. Het darmsysteem van jonge kinderen moet zich ook nog helemaal ontwikkelen. Het moet bijvoorbeeld leren hoe het nuttige voeding van ziekmakende stoffen kan onderscheiden.

Want wat maar weinig mensen zich realiseren is dat de darmen eigenlijk tot de buitenkant van ons lichaam behoren. De darmen moeten aan de ene kant zeer doorlaatbaar zijn voor belangrijke voedingsstoffen maar aan de andere kant schadelijke stoffen kunnen weren. De balans tussen doorlaten en tegenhouden kan snel worden verstoord, vooral bij jonge kinderen waar de darm nog niet volledig is ontwikkeld. Bovendien moet er een gezonde darmflora worden opgebouwd die helpt bij de vertering van voedsel. Om deze reden moet vaste voeding, na de periode van borstvoeding, voorzichtig worden geïntroduceerd.

Lactose in melk kan de darmwerking bij jonge kinderen verder verstoren

De lactose in melk kan deze balans verstoren waardoor melkeiwitten in de bloedbaan terecht kunnen komen en een reactie van het immuunsysteem veroorzaken. Het immuunsysteem merkt de eiwitten met behulp van immuunglobulinen (antistoffen) als pathogeen (ziekmakend) waarna ze opgeruimd kunnen worden17. Onderzoek laat zien dat bij diabetes type I de immuunglobulinen IgA en IgG tegen melkeiwitten vaak zijn verhoogd. Deze patiënten hebben dus duidelijk antistoffen tegen melk ontwikkeld18,19,24. Er waren kennelijk melkeiwitten in de bloedbaan terecht gekomen waar ze eigenlijk helemaal niet horen te zijn. Bij sommige kinderen gaat het dan helemaal mis en wordt er een auto-immuunreactie tegen de alvleesklier in gang gezet. De alvleesklier wordt als het ware door het immuunsysteem aangevallen waardoor diabetes type I ontstaat20.

Melkeiwitten zetten bij sommige kinderen een auto-immuunreactie in gang

Diabetes type I kan onder meer worden veroorzaakt door een ontsteking aan de alvleesklier15. Deze ontsteking hoeft niet door bacteriën of virussen veroorzaakt te zijn maar kan spontaan optreden door een verkeerde response van het immuunsysteem16. We noemen deze stoornis dan een auto-immuunreactie. Deze verkeerde response van het immuunsysteem kan worden veroorzaakt door de eiwitten in melk.

Onderzoek laat ook zien dat kinderen die minder melk drinken een lagere kans hebben op diabetes type I21,22. Dat is natuurlijk goed nieuws voor ouders want nu kunnen zij daadwerkelijk actie ondernemen waardoor deze ernstige ziekte bij hun kinderen voorkomen kan worden.

Borstvoeding beschermt tegen diabetes type 1

Borstvoeding beschermt tegen diabetes
Borstvoeding beschermt tegen diabetes

Zelfs de op (koe)melk gebaseerde kunstvoeding voor zuigelingen wordt in verband gebracht met een verhoogd risico op diabetes type I23,24. Gelukkig beschermt borstvoeding uw kind tegen het krijgen van diabetes type I25-27. Eigenlijk is dat wel logisch want kinderen horen nu eenmaal borstvoeding te krijgen en niet de melk van een ander dier.

Italiaans wetenschappelijk onderzoek bevestigt de conclusie dat melkconsumptie bij jonge kinderen het risico op het verkrijgen van diabetes verhoogt28. Er is zelfs een onderzoek dat vaststelt dat het risico op diabetes door melkconsumptie met maar liefst 1,5x wordt verhoogd29.

De op (koe)melk gebaseerde kunstmelk heeft nog een nadeel voor zuigelingen. Een onderzoek uit 2003 laat zien dat bij zuigelingen die met (koe)melk kunstvoeding worden groot gebracht DNA beschadigingen optreden aan immuunsysteemcellen (lymfocyten30). Hierdoor zijn deze kinderen op latere leeftijd minder goed beschermd tegen kanker dan kinderen die met borstvoeding groot zijn gebracht31.

In het prestigieuze tijdschrift The Lancet werd in 2009 gemeld dat men verwacht dat de incidentie van diabetes type I bij kinderen onder de 15 jaar in Europa van 2005 tot 2020 met maar liefst 70% zal toenemen99. Bovendien komt de laatste jaren ook “dubbele diabetes” bij jong volwassenen voor. Deze jongeren hebben zowel diabetes type I als type II100. Later kunt u in dit artikel lezen waarom het melk product Fristi rood fruit van Campina mogelijk het risico op het verkrijgen van dubbele diabetes verhoogt.

De consumptie van melk, vooral bij jonge kinderen is daarom af te raden. Vanwege het beschermende effect van borstvoeding tegen vele chronische ziekten, waaronder diabetes, is het aan te raden zuigelingen zo lang als mogelijk is borstvoeding te geven.

Melk verhoogt het risico op eierstokkanker

Al eerder werd in dit artikel aangegeven dat lactose-intolerantie de darmwerking verstoort waardoor het risico op een groot aantal ernstige ziekten zoals kanker wordt vergroot5. Een zeer grootschalige studie waaraan 80.326 verpleegsters meededen liet zien dat een lactose-intolerantie het risico op eierstokkanker vergroot32. Andere onderzoeken bevestigen de conclusie dat melkconsumptie en een onopgemerkte lactose-intolerantie het risico op eierstokkanker verhoogt33-35. Het is misschien wel een vreemd idee dat darmklachten eierstokkanker kunnen veroorzaken. Maar zo vreemd is dat eigenlijk ook weer niet als je je realiseert dat een groot deel van onze immuunsysteemfunctie van een goede werking van de darmen afhankelijk is.

Koemelk kunstvoeding bij baby’s verhoogt het risico op overgewicht

Uit onderzoek blijkt dat het geven van borstvoeding de kans op overgewicht op latere leeftijd kan verminderen63-70. Ook het RIVM is daar van overtuigd71. Het gunstige effect van borstvoeding op het gewicht is hard nodig want jonge kinderen zijn vaak al te zwaar. Dit probleem komt niet aan het licht omdat de consultatiebureaus nog geen gebruik maken van de WHO lengte-gewicht-tabellen zoals het RIVM reeds in 2006 heeft geadviseerd. Deze WHO tabellen zijn op borstvoeding gebaseerd72. De consultatiebureaus gebruiken echter tabellen die op het gebruik van (koe)melk kunstvoeding gebaseerd zijn, waardoor de gewichtscurve hoger uitkomt dan die van de WHO72,73. Hierdoor lijkt het of zuigelingen die met borstvoeding grootgebracht worden ondergewicht hebben waardoor er door het consultatiebureau vaak ten onrechte een kunstvoeding of bijvoedingsadvies gegeven. Hierdoor missen deze zuigelingen de tegen overgewicht beschermende borstvoeding72.

Door verkeerde adviezen van het consultatiebureau schakelen vrouwen in Nederland eerder over op kunstvoeding dan in andere Europese landen74, waardoor het risico op overgewicht op latere leeftijd wordt verhoogd76-78. Door dit verkeerde advies wordt er een kans gemist om overgewicht bij de volgende generatie te verminderen.

Dit verkeerde advies heeft een aantal consequenties. Doordat ouders ten onrechte de indruk krijgen dat hun kind in de groei achter blijft worden aan kinderen op koemelk gebaseerde bijvoeding gegeven. Hierdoor neemt de behoefte van het kind naar borstvoeding af waardoor vrouwen automatisch minder melk aanmaken. Uiteindelijk is een overschakeling naar kunstvoeding dan onvermijdelijk waardoor er later een hogere kans bestaat dat uw kind overgewicht ontwikkelt75.


Fristi dat is pas cool
maar erg ongezond

Je zou bijna denken dat de consultatiebureaus ook gevoelig zijn voor de melklobby van de zuivelindustrie en daarom het advies van de Gezondheidsraad uit 2006 naast zich neergelegd hebben. Want ze gebruiken nog steeds de lengte-gewicht-tabellen die op (koe)melk kunstvoeding zijn gebaseerd.

Fristi van Campina rood fruit regulier is erg ongezond voor kinderen

Melkmarketing opnieuw gericht op kinderen

De Nederlandse Zuivel Organisatie is een campagne, gericht op kinderen, gestart. Hiervoor wordt de oude Joris Driepinter reclame weer van stal gehaald. Want de melkconsumptie daalt in Nederland, vooral onder kinderen. Melk is niet meer “cool”. Geen kind wil er gezien worden met een flesje melk in zijn hand. De smaak van kinderen is ook erg veranderd sinds de 60er jaren. Nu moet alles zoet zijn, een kleurtje hebben en het liefst ook belletjes.

Campina springt in op die verandering van smaak met het op kinderen gerichte melkproduct Fristi rood fruit regulier. De basis van Fristi wordt gevormd door magere yoghurt met een druppeltje fruitsiroop en veel suiker79. Campina claimt dat Fristi erg gezond is voor kinderen maar is dat wel zo?

Fructose in Fristi veroorzaak ernstige gezondheidsproblemen

Fristi wordt o.a. gezoet met fructose80. Fructose is een soort suiker die van nature in een hele kleine hoeveelheid in fruit voorkomt. Het heeft hierdoor een “gezond” imago verkregen. Dit gezonde imago heeft de industrie misbruikt om allerlei producten te zoeten met fructose. Bovendien is fructose veel zoeter dan gewone suiker en is het erg goedkoop. Fructose is als zoetstof echter helemaal niet zo gezond. Vooral niet als het wordt toegevoegd in een veel grotere hoeveelheid dan in de natuur voorkomt.

Fructose in Fristi verhoogt het risico op overgewicht

Sinds 1970 is de hoeveelheid fructose in onze voeding met maar liefst 1000% gestegen. Nu denkt men dat deze stijging één van de redenen is waarom overgewicht in de hele wereld zo explosief is toegenomen81. Fructose zorgt er namelijk voor dat het hongergevoel na het eten of drinken niet genoeg afneemt en dat de signalen die moeten aangeven dat u over voldoende vetreserves beschikt worden verminderd82,83. Met andere woorden, kinderen blijven honger houden na een glas Fristi en lopen daardoor de kans om meer te eten omdat de verzadigingssignalen in het lichaam zijn afgenomen. Maar fructose heeft nog meer grote nadelen.

Fructose in Fristi verhoogt bij kinderen het risico op het metabole syndroom

Fructose, dat als zoetstof aan Fristi rood fruit regeulier wordt toegevoegd, verhoogt het risico op het verkrijgen van het metabole syndroom. Bij dit syndroom zijn mensen minder gevoelig geworden voor de signaalstof insuline. Hierdoor ontwikkelen ze overgewicht rond het middel84-87. Op deze manier draagt het gebruik van fructose als zoetstof bij aan de wereldwijde explosieve toename van overgewicht87. Het metabole syndroom komt, volgens een artikel uit 2007 dat in het Tijdschrift voor Geneeskunde werd gepubliceerd, bij 1 miljoen Nederlanders onder de 60 jaar voor88. Het metabole syndroom is het voorstadium van diabetes type II89. Het is maar dat u het weet! Maar fructose veroorzaakt nog meer ernstige ziekten.

Fructose in Fristi verhoogt ook het risico op leververvetting, pancreaskanker en nierstenen

Overmatige consumptie van fructose wordt o.a. in verband gebracht met leververvetting90, pancreaskanker91 en nierstenen92. Industrieel vervaardigde producten zijn vaker gezoet met fructose dan u denkt. Fristi is gezoet met fructose maar ook het als “zeer gezond” bekend staande Yakult wordt gezoet met fructose93. Vermijd producten die gezoet zijn met natuurlijke vruchtensuiker (fructose).

U raadt het al denk ik. Fristi rood fruit regulier van Campina heeft het “ik kies bewust” logo verkregen van het Voedingscentrum98. Nu weet u meteen hoeveel waarde u kunt toekennen aan dit logo.

Te veel calcium verhoogt risico aderverkalking

99% van alle calcium die we via voeding binnen krijgen komt terecht in onze botten en tanden. Als we te veel calcium binnen krijgen blijft dat gedeeltelijk in onze bloedsomloop circuleren. Kleine vaatwandontstekingen, atherosclerose6,7, die het begin zijn van vele hart- en vaatziekten zorgen voor oneffenheden in de vaatwand waar calcium en andere in het bloed circulerende stoffen achter blijven steken. Hierdoor wordt de zogenaamde plaque gevormd waardoor het bloedvat met der tijd dichtslibt. Calcium speelt een rol bij de vorming van de plaque8,9. Daarom wordt deze ziekte ook vaak aderverkalking genoemd. U krijgt eerder te maken met atherosclerose dan u denkt. Zelfs bij kinderen en jong volwassenen zijn deze ontstekingen in de vaatwand aangetroffen10.

Melk verhoogt het risico op de ziekte van Crohn

De MAP koeienbacterie veroorzaakt waarschijnlijk de ziekte van Crohn

De ziekte van Crohn is een ernstige ongeneeslijke darmziekte waardoor er spontaan ontstekingen in de darmen ontstaan47,50. De oorzaak van de ziekte van Crohn is nog onbekend. Maar men vermoedt dat deze ziekte veroorzaakt kan worden door (of door een combinatie van) voeding, onbekende stoffen uit onze leefomgeving, een infectie of een auto-immuun reactie van het immuunsysteem. De laatste twee zijn het meest waarschijnlijk51-53.

Al jaren wordt er aangenomen dat de Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis (MAP) die bij koeien ernstige darmontstekingen veroorzaakt ook verantwoordelijk is voor de ziekte van Crohn51-53. Als u denkt dat deze bacterie gedood wordt tijdens het pasteurisatieproces, waarbij de melk gedurende een zeer korte tijd op een temperatuur van 72 °C wordt gebracht, dan komt u bedrogen uit. Onderzoek laat zien dat de MAP bacterie na pasteurisatie nog steeds in onze melk voorkomt53-59

Willy had ook de ziekte van Crohn

Ook ik heb de ziekte van Crohn. In 1992 werd ik op 44 jarige leeftijd opgenomen in het ziekenhuis. Ik woog toen nog maar 48 kilo. De diagnose was snel gesteld: Crohn, ongeneeslijk. Natuurlijk had ik ook veel melk gedronken. Wie wist er nu in de 60er jaren dat melk consumptie zulke gevolgen kon hebben. Ik ging een traject in van drie jaar ellende. Darmoperatie waar ik een deel van mijn dikke darm verloor. Een tijdelijk stoma. Een herstel operatie na twee jaar. En een traject van steeds weer terugkerende klachten. De ziekte van Crohn was voor mij een van de reden om orthomoleculaire geneeskunde te gaan studeren. En dat heeft geholpen. Ik ben nu al 15 jaar klachtenvrij.

Programma van TROS RADAR: Naar schatting 30% tot 50% van de melkveehouderijen is besmet met mycobacterium paratuberculosis (MAP), een bacterie die bij koeien na een lange incubatietijd paratuberculose veroorzaakt. Deze bacterie wordt ook wel in verband gebracht met het ontstaan van een chronische darmziekte bij mensen, de ziekte van Crohn. Experimenten hebben aangetoond dat de MAP-bacterie pasteurisatie kan overleven. Heb je dit programma gemist kijk dan via internet.

Melk consumptie wordt in verband gebracht met Multiple Sclerose

Over de relatie tussen melk en het ontstaan van Multiple Sclerosis (MS) bestaan alleen vermoedens. Zo is er een theorie die beweert dat MS mogelijk kan ontstaan doordat er geen borstvoeding is gegeven waarna er later veel melk is gedronken60. Andere onderzoeken wijzen op het feit dat MS het meest voorkomt in landen waar veel melk wordt gedronken61,62. Wat opvalt aan deze onderzoeken is dat ze redelijk oud zijn, 20 jaar of ouder en dat er geen nieuw onderzoek te vinden is over dit onderwerp.

Wat weten we nu van melk

We weten dat veel mensen na de zoogtijd de lactose in melk niet meer kunnen verteren en dat hierdoor problemen ontstaan in de darmen en het immuunsysteem. Deze lactose-intolerantie wordt in verband gebracht met een verhoogd risico op astma, eczeem en eierstokkanker.

Bovendien weten we dat veel melk drinken de kans op botbreuken juist laat toenemen en dat calcium plus melk door de Gezondheidsraad ontraden wordt omdat de gemiddelde Nederlander al voldoende calcium binnen krijgt en meer calcium niet noodzakelijk “beter” betekent.

En we weten dat er een balans moet zijn tussen de inname van calcium en magnesium en dat een verstoring van deze balans door een overmatige inname van calcium zonder de benodigde hoeveelheid magnesium het risico op trombose vergroot. Een geheel ander verhaal dan de zuivelindustrie ons doet geloven.

Bovendien lijkt het er op dat melkconsumptie het risico op ongeneeslijke ziekten als diabetes type I, Crohn en misschien Multiple Sclerose kunnen verhogen.

Melk blijkt, als kunstvoeding bij zuigelingen, ook het risico op overgewicht te vergroten. Maar het wordt nog erger. Fristi rood fruit regulier wordt met fructose gezoet. Dit verhoogt bij kinderen het risico op een groot aantal ernstige ziekten waaronder overgewicht.

De overheid zou ten aanzien van overgewicht bij opgroeiende kinderen een “alles uit de kast” beleid moeten voeren en daarom het gebruik van fructose als zoetstof moeten verbieden. Want als de toename van overgewicht bij kinderen niet gestopt kan worden zal de gemiddelde levensverwachting van de mens, voor het eerst sinds zijn bestaan, de komende decennia waarschijnlijk afnemen94-97.

(Koe)melk door sojamelk vervangen is misschien niet zo verstandig

De op soja gebaseerde kunstvoeding voor baby’s bevat veel isoflavonen zoals genisteïne en daidzeine101. Deze stoffen behoren tot de groep fyto-oestrogenen102. fyto-oestrogenen hebben een zelfde werking als vrouwelijke oestrogeenhormonen103. Baby’s die worden gevoed met sojamelk hebben een fyto-oestrogeen niveau dat 13.000 – 22.000 maal hoger is dan het normale oestradiol niveau104. Deze hoge waarden zouden mogelijk de ontwikkeling van het kind kunnen beinvloeden103,104. Dierproeven laten dan ook zien dat bij mannelijke proefdieren die met sojamelk worden groot gebracht kleinere zaadballen voorkomen. Men verwacht hetzelfde effect bij mannen die met sojamelk zijn grootgebracht105.

Hoewel er nog geen grootschalig onderzoek beschikbaar is dat aangeeft dat sojamelk voor baby’s gezondheidsrisico’s met zich meebrengen is het aan te bevelen om sojamelk alleen te gebruiken als babyvoeding als er geen andere opties mogelijk zijn. Lees mijn soja waarschuwing.

Wetenschappelijk onderzoek over melk

Alle beweringen in dit artikel worden met wetenschappelijk onderzoek onderbouwd. De kleine cijfertjes op deze pagina geven aan welk onderzoek gebruikt werd. U kunt dit onderzoek online nalezen in het referentie hoofdstuk.